• Spotkania w zakładach Andropol i Fasty

  Data dodania:21.03.2014

  Wizyty robocze w zakładach Andropol oraz „Fasty” w Białymstoku.  

   

  W drugiej połowie marca prezydium Federacji NSZZ PL ( Z. Kaniewski i M. Menes) odbyło szereg spotkań m.in. w zakładach Andropol i Fasty .


  Tematem rozmów z Kol . Marcelą Babikoraz kol. Aleksandrem Muśko (członkiem władz KRF) była problematyka funkcjonowania grupy kapitałowej , która obejmuje obydwie firmy. Szczególnie istotną rolę odegrały kwestię dotyczące zamówień publicznych w zakresie, których Federacja zobowiązała się podjąć szczególne działania w celu przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji z krajów azjatyckich.
   

  Fotorelacja ze spotkania w Andropolu.  Więcej

 • Wizyty w firmach Befado oraz Lenko

  Data dodania:11.04.2014

  W marcu br. kierownictwo Federacji odbyło spotkania z szefami zakładowych organizacji związkowych w Befado – ( firma jest znaczącym producentem obuwia)  oraz Lenko. Przewodniczący zakładowej organizacji związkowej w Befado  kol. Zdzisław Marszałek  oraz przewodnicząca Związku Zawodowego w Lenko S. A.  kol. Bogumiła Oleńkiewicz  przedstawili obecną sytuację w zakładach pracy, omówiono także sprawy bieżące dotyczące problematyki związkowej oraz płacowej.  Fotorelacja z wizyty w Zakładach Lenko
  Więcej

 • Spotkanie w Zakładach C A M E L A w Wałbrzychu

  Data dodania:05.03.2014

  W dniu 5 marca 2014r. kierownictwo Federacji gościło w zakładowej organizacji związkowej w Zakładach Camela Wałbrzych.
  Kol. Danuta Wasiak przewodniczącą naszej zakładowej organizacji związkowej szeroko poinformowała o działalności organizacyjnej związku. Prezes firmy Pan Michał Gaździński poinformował o sytuacji firmy jej osiągnięciach, zwracając szczególną uwagę na potrzeby ochrony rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją. 
  Na uwagę zasługuję fakt iż Camela jest spółką pracowniczą, która pomimo dużej konkurencji na rynku skutecznie radzi sobie w utrzymaniu się na rynku. Warto zaznaczyć iż w firmie panują niezwykle partnerskie relacje pomiędzy zarządem przedsiębiorstwa a nasza zakładową organizację związkową.  Więcej

 • Spotkanie w firmie WIGOLEN

  Data dodania:27.02.2014

  W dniu 27 lutego 2014r. Zbigniew Kaniewski i Michał Menes odbyli spotkanie z przedstawicielami zakładowej organizacji związkowej w Wigolenie S.A. w Częstochowie.
  Podczas spotkania omówiono problematykę związaną z funkcjonowaniem zakładu pracy oraz bieżące sprawy jaki zajmuję się związek.
  Warto zauważyć iż firma posiada stabilną sytuację na rynku zaś relację pomiędzy pracodawcą, a naszą organizacją związkową należy uznać za prawidłowe.
  Serdecznie dziękujemy za spotkanie i owocną dyskusję kol. Gabrieli Żyle przewodniczącej zakładowej organizacji związkowej.  Więcej

 • Spotkanie w Zakładach Stradom w Częstochowie

  Data dodania:27.02.2014

  27 lutego br. odbyło się spotkanie z zarządem naszej zakładowej organizacji związkowej w Stradomiu.
  Kol. Stanisław Jarosz – członek KRF oraz Kol. Andrzej Bartel– członek komisji rewizyjnej Federacji zapoznali kierownictwo Federacji z bieżącą sytuacją firmy i działalnością statutową związku.
  W spotkaniu wziął udział także przedstawiciel zarządu przedsiębiorstwa, który wskazał na stabilną sytuację firmy i poinformował o wielu przedsiębiorstwach inwestycyjnych , poprawiających m.in. warunki pracy.
  Podczas spotkania kierownictwo przekazało informację o bieżących pracach Federacji oraz OPZZ jak i planach na najbliższy okres.

  Więcej

 • Spotkanie z przedstawicielami środowiska naukowego- ekspertami ds. energii

  Data dodania:26.02.2014

  Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski , odbył koleją rundę spotkań i rozmów w związku z przygotowaniami do konferencji Industriall Polska w Gdańsku poświęconej problematyce „pakietu klimatycznego” rozmówcami przewodniczącego byli :
  Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny Społecznej Rady ds. Narodowego Programu Redukcji Emisji przy Wicepremierze i Ministrze Gospodarki oraz członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP oraz dr hab. Krzysztof Szamałek, prof. UW Ekspert ds. gospodarka zasobami naturalnymi.
  Ponadto w ostatnim czasie Zbigniew Kaniewski uczestniczył w konferencji organizowanej przez Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej z udziałem szerokiego grona ekspertów zajmującego się podobną problematyką

  Więcej

 • Obrady Komisji Statutowej OPZZ

  Data dodania:21.02.2014


  W dniu 21 lutego br. w Warszawie po trzeci  obradowała Komisja Statutowa OPZZ.
  Komisja Statutowa w najbliższym czasie na posiedzeniach rad poszczególnych branż przedstawi propozycje zmian do statutu OPZZ
  Ostatnie posiedzenie Komisji Statutowej przewidziano po zakończeniu sektorowych  spotkań delegatów na VIII Kongres OPZZ z poszczególnych branż.
  Federacje NSZZ PL w komisji reprezentuje kol. Michał Menes

  Więcej

 • Spotkanie Zbigniewa Kaniewskiego z prezesem Polskiej Akademii Nauk Prof. Michałem Kleiberem

  Data dodania:11.02.2014  11 lutego 2014 r. odbyło się spotkanie Zbigniewa Kaniewskiego z
  prezesem Polskiej Akademii Nauk Prof. Michałem Kleiberem
  Przedmiotem spotkania były problemy związane z przygotowaniami do międzynarodowej konferencji związkowej, która odbędzie się w kwietniu 2014 r.  m.in. nt. „pakietu klimatycznego” . Obydwaj Panowie wymienili poglądy związane ze stanem wiedzy z zakresu problematyki zmian klimatycznych na kuli ziemskiej w kontekście ostatnich inicjatyw Komisji Europejskiej, zawartych w tzw. „ pakiecie klimatycznym. Spotkanie to związane było m.in. z przygotowywanym przez Zbigniewa Kaniewskiego stanowiskiem  polskiej strony pracowniczej w zakresie regulacji proponowanych przez UE w ramach „pakietu klimatycznego” .


      
  (fot. Prof.M.Kleiber źródło PAN)                       (fot. Z. Kaniewski źródło FNSZZPL)

  Więcej

 • 12.02.2014 Komisja Programowa OPZZ

  Data dodania:12.02.2014
  W dniu 12 lutego w Warszawie obradowała komisja programowa OPZZ przygotowująca materiały programowe na najbliższy Kongres.
  Zbigniew Kaniewski, który w imieniu naszej branży, uczestniczył w posiedzeniu komisji złożył szereg propozycji uwzględnionych przez komisję, a dotyczących m.in. 
  ·         

  # eliminowania z rynku nieuczciwej konkurencji

  # upraszczania hamujących rozwój przedsiębiorczości procedur biurokratycznych z jednoczesnym uwzględnieniem zachowania  dotychczasowych miejsc pracy,

  # zachowania preferencji w realizacji zamówień publicznych przez polskie przedsiębiorstwa 

  # zwiększeniem roli mediatorów w rozwiązywaniu sporów zbiorowych na rynku pracy.

  ·         

  Więcej

 • Zbigniew Kaniewski na konferencji sprawozdawczej w ENKEV

  Data dodania:10.02.2014  W dniu 10 lutego 2014 r. przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski uczestniczył w konferencji sprawozdawczej naszej zakładowej organizacji związkowej w firmie Enkev.
  Konferencję oprócz spraw bieżących zdominowała problematyka przyszłości przedsiębiorstwa w związku z przebudową dworca Fabrycznego w Łodzi i jego okolic, w obszarze którego ulokowane jest przedsiębiorstwo. Jak już wcześniej informowaliśmy, Federacja nasza podejmuje we współdziałaniu z kierownictwem przedsiębiorstwa istotne działania na rzecz rozwiązania problemów związanych z przyszłością tej firmy.
  Podczas konferencji zarówno przewodniczący zakładowej organizacji związkowej
  Bogusław Gabara jak i prezes firmy Czesław Grochulski podziękowali Zbigniewowi Kaniewskiemu i całej Federacji za dotychczasową pomoc w nagłaśnianiu problemów firmy zarówno na szczeblu krajowym jak i wojewódzkim.  Ogół uczestników konferencji podkreślił dalszą potrzebę ścisłej współpracy pomiędzy Federacją przedsiębiorstwem w docelowym rozwiązaniu przyszłości firmy.

  Więcej