• Spotkanie w firmie WIGOLEN

  Data dodania:27.02.2014

  W dniu 27 lutego 2014r. Zbigniew Kaniewski i Michał Menes odbyli spotkanie z przedstawicielami zakładowej organizacji związkowej w Wigolenie S.A. w Częstochowie.
  Podczas spotkania omówiono problematykę związaną z funkcjonowaniem zakładu pracy oraz bieżące sprawy jaki zajmuję się związek.
  Warto zauważyć iż firma posiada stabilną sytuację na rynku zaś relację pomiędzy pracodawcą, a naszą organizacją związkową należy uznać za prawidłowe.
  Serdecznie dziękujemy za spotkanie i owocną dyskusję kol. Gabrieli Żyle przewodniczącej zakładowej organizacji związkowej.  Więcej

 • Spotkanie w Zakładach Stradom w Częstochowie

  Data dodania:27.02.2014

  27 lutego br. odbyło się spotkanie z zarządem naszej zakładowej organizacji związkowej w Stradomiu.
  Kol. Stanisław Jarosz – członek KRF oraz Kol. Andrzej Bartel– członek komisji rewizyjnej Federacji zapoznali kierownictwo Federacji z bieżącą sytuacją firmy i działalnością statutową związku.
  W spotkaniu wziął udział także przedstawiciel zarządu przedsiębiorstwa, który wskazał na stabilną sytuację firmy i poinformował o wielu przedsiębiorstwach inwestycyjnych , poprawiających m.in. warunki pracy.
  Podczas spotkania kierownictwo przekazało informację o bieżących pracach Federacji oraz OPZZ jak i planach na najbliższy okres.

  Więcej

 • Spotkanie z przedstawicielami środowiska naukowego- ekspertami ds. energii

  Data dodania:26.02.2014

  Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski , odbył koleją rundę spotkań i rozmów w związku z przygotowaniami do konferencji Industriall Polska w Gdańsku poświęconej problematyce „pakietu klimatycznego” rozmówcami przewodniczącego byli :
  Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny Społecznej Rady ds. Narodowego Programu Redukcji Emisji przy Wicepremierze i Ministrze Gospodarki oraz członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP oraz dr hab. Krzysztof Szamałek, prof. UW Ekspert ds. gospodarka zasobami naturalnymi.
  Ponadto w ostatnim czasie Zbigniew Kaniewski uczestniczył w konferencji organizowanej przez Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej z udziałem szerokiego grona ekspertów zajmującego się podobną problematyką

  Więcej

 • Obrady Komisji Statutowej OPZZ

  Data dodania:21.02.2014


  W dniu 21 lutego br. w Warszawie po trzeci  obradowała Komisja Statutowa OPZZ.
  Komisja Statutowa w najbliższym czasie na posiedzeniach rad poszczególnych branż przedstawi propozycje zmian do statutu OPZZ
  Ostatnie posiedzenie Komisji Statutowej przewidziano po zakończeniu sektorowych  spotkań delegatów na VIII Kongres OPZZ z poszczególnych branż.
  Federacje NSZZ PL w komisji reprezentuje kol. Michał Menes

  Więcej

 • Spotkanie Zbigniewa Kaniewskiego z prezesem Polskiej Akademii Nauk Prof. Michałem Kleiberem

  Data dodania:11.02.2014  11 lutego 2014 r. odbyło się spotkanie Zbigniewa Kaniewskiego z
  prezesem Polskiej Akademii Nauk Prof. Michałem Kleiberem
  Przedmiotem spotkania były problemy związane z przygotowaniami do międzynarodowej konferencji związkowej, która odbędzie się w kwietniu 2014 r.  m.in. nt. „pakietu klimatycznego” . Obydwaj Panowie wymienili poglądy związane ze stanem wiedzy z zakresu problematyki zmian klimatycznych na kuli ziemskiej w kontekście ostatnich inicjatyw Komisji Europejskiej, zawartych w tzw. „ pakiecie klimatycznym. Spotkanie to związane było m.in. z przygotowywanym przez Zbigniewa Kaniewskiego stanowiskiem  polskiej strony pracowniczej w zakresie regulacji proponowanych przez UE w ramach „pakietu klimatycznego” .


      
  (fot. Prof.M.Kleiber źródło PAN)                       (fot. Z. Kaniewski źródło FNSZZPL)

  Więcej

 • 12.02.2014 Komisja Programowa OPZZ

  Data dodania:12.02.2014
  W dniu 12 lutego w Warszawie obradowała komisja programowa OPZZ przygotowująca materiały programowe na najbliższy Kongres.
  Zbigniew Kaniewski, który w imieniu naszej branży, uczestniczył w posiedzeniu komisji złożył szereg propozycji uwzględnionych przez komisję, a dotyczących m.in. 
  ·         

  # eliminowania z rynku nieuczciwej konkurencji

  # upraszczania hamujących rozwój przedsiębiorczości procedur biurokratycznych z jednoczesnym uwzględnieniem zachowania  dotychczasowych miejsc pracy,

  # zachowania preferencji w realizacji zamówień publicznych przez polskie przedsiębiorstwa 

  # zwiększeniem roli mediatorów w rozwiązywaniu sporów zbiorowych na rynku pracy.

  ·         

  Więcej

 • Zbigniew Kaniewski na konferencji sprawozdawczej w ENKEV

  Data dodania:10.02.2014  W dniu 10 lutego 2014 r. przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski uczestniczył w konferencji sprawozdawczej naszej zakładowej organizacji związkowej w firmie Enkev.
  Konferencję oprócz spraw bieżących zdominowała problematyka przyszłości przedsiębiorstwa w związku z przebudową dworca Fabrycznego w Łodzi i jego okolic, w obszarze którego ulokowane jest przedsiębiorstwo. Jak już wcześniej informowaliśmy, Federacja nasza podejmuje we współdziałaniu z kierownictwem przedsiębiorstwa istotne działania na rzecz rozwiązania problemów związanych z przyszłością tej firmy.
  Podczas konferencji zarówno przewodniczący zakładowej organizacji związkowej
  Bogusław Gabara jak i prezes firmy Czesław Grochulski podziękowali Zbigniewowi Kaniewskiemu i całej Federacji za dotychczasową pomoc w nagłaśnianiu problemów firmy zarówno na szczeblu krajowym jak i wojewódzkim.  Ogół uczestników konferencji podkreślił dalszą potrzebę ścisłej współpracy pomiędzy Federacją przedsiębiorstwem w docelowym rozwiązaniu przyszłości firmy.

  Więcej

 • Spotkanie w Instytucie Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”

  Data dodania:04.02.2014

  W dniu 4 lutego Zbigniew Kaniewski i Michał Menes spotkali się z przedstawicielami zakładowej organizacji związkowej w Instytucie Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” , na czele z przewodniczącym Grzegorzem Kasiewiczem.
  Rozmowa dotyczyła bieżących problemów działalności związkowej jak i zagadnień związanych z certyfikacją wyrobów służących szeroko definiowanemu sektorowi bezpieczeństwa ( policja , wojsko, BOR).
  Warto podkreślić iż rozmowy skoncentrowały się na znaczącej roli Instytutu Moratex w dbałości o przestrzeganie norm i jakości wyrobów wykonywanych przez przedsiębiorstwa krajowe na potrzeby bezpieczeństwa i obronności naszego kraju. Fakt ten ma niezwykle istotne znaczenie w konfrontacji z wyrobami m.in. z krajów azjatyckich.
  Więcej

 • Obrady Komisji Rewizyjnej i Prezydium Federacji

  Data dodania:03.02.2014  W dniu 30 stycznia 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego wspólnie z Prezydium naszej Federacji . Komisja oprócz bieżących prac związanych z funkcjonowaniem Federacji , zapoznała się ze stanem prac remontowo- inwestycyjnych naszego ośrodka wypoczynkowego w Ustce. 

  Więcej

 • Konferencja „Różne kultury – wspólne cele”

  Data dodania:27.01.2014  W dniu 24 stycznia 2014 r. w Warszawie odbyła się konferencja w ramach partnerskiego projektu siedmiu organizacji zawodowych z państw UE oraz państw kandydujących do UE m.in. Turcji. W konferencji ze strony polskiej  uczestniczył
  Michał Menes wiceprzewodniczący Federacji

  Więcej