• Spotkanie w Instytucie Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”

  Data dodania:04.02.2014

  W dniu 4 lutego Zbigniew Kaniewski i Michał Menes spotkali się z przedstawicielami zakładowej organizacji związkowej w Instytucie Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” , na czele z przewodniczącym Grzegorzem Kasiewiczem.
  Rozmowa dotyczyła bieżących problemów działalności związkowej jak i zagadnień związanych z certyfikacją wyrobów służących szeroko definiowanemu sektorowi bezpieczeństwa ( policja , wojsko, BOR).
  Warto podkreślić iż rozmowy skoncentrowały się na znaczącej roli Instytutu Moratex w dbałości o przestrzeganie norm i jakości wyrobów wykonywanych przez przedsiębiorstwa krajowe na potrzeby bezpieczeństwa i obronności naszego kraju. Fakt ten ma niezwykle istotne znaczenie w konfrontacji z wyrobami m.in. z krajów azjatyckich.
  Więcej

 • Obrady Komisji Rewizyjnej i Prezydium Federacji

  Data dodania:03.02.2014  W dniu 30 stycznia 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego wspólnie z Prezydium naszej Federacji . Komisja oprócz bieżących prac związanych z funkcjonowaniem Federacji , zapoznała się ze stanem prac remontowo- inwestycyjnych naszego ośrodka wypoczynkowego w Ustce. 

  Więcej

 • Konferencja „Różne kultury – wspólne cele”

  Data dodania:27.01.2014  W dniu 24 stycznia 2014 r. w Warszawie odbyła się konferencja w ramach partnerskiego projektu siedmiu organizacji zawodowych z państw UE oraz państw kandydujących do UE m.in. Turcji. W konferencji ze strony polskiej  uczestniczył
  Michał Menes wiceprzewodniczący Federacji

  Więcej

 • Obrady Komisji Statutowej OPZZ

  Data dodania:17.02.2014


  W dniu 28 stycznia br. w Warszawie po raz drugi obradowała Komisja Statutowa OPZZ.
  Zadaniem komisji jest dostosowanie wymogów statutu OPZZ jako ogólnopolskiej centrali związkowej do bieżących potrzeb i  zmieniających się realiów w których OPZZ będzie funkcjonowała przez najbliższe 4 lata .
  Federacje NSZZ PL w komisji reprezentuje kol. Michał Menes

  Więcej

 • Spotkanie w firmie Polanex w Gnieźnie

  Data dodania:27.01.2014


  W dniu 23 stycznia 2014 r. Zbigniew Kaniewski  oraz Michał Menes odbyli spotkanie z

  przewodniczącą związku  zawodowego w Polanex-sie  kol. Renatą  Piekarską oraz prezesem firmy.

  Omówiono bieżącą sytuację firmy, podczas spotkania poruszono istotne z punku widzenia zakładowej organizacji związkowej kwestie spraw pracowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem systemu kształtowania wynagrodzeń w przedsiębiorstwie.


  Więcej

 • PKPP "Lewiatan" spotkanie z przewodniczcym Federacji

  Data dodania:22.01.2014

  22 stycznia w siedzibie Federacji odbyło się spotkanie przewodniczącego Federacji Zbigniewa Kaniewskiego z prezesem PKPP „Lewiatan” branży odzieżowej Wojciechem Słabym .
  Przedmiotem rozmowy było omówienie wspólnych działań w zakresie podejmowania inicjatyw dotyczących kształcenia kadr dla potrzeb przemysłu tekstylnego i odzieżowego. Uzgodniono ,że w najbliższym czasie obydwie organizacje będą kierować do przedsiębiorstw ankiety wskazujące na konkretne potrzeby kadrowe wynikające z planów rozwoju przedsiębiorstw przemysłu lekkiego.
  Rezultaty oceny ankiet będą przedmiotem współpracy z zainteresowanymi resortami, zarówno pod kontem kształtowania programów nauczania jak i systemu finansowego wspomagania kształcenia młodych ludzi, uwzględniającego potrzeby przedsiębiorstw.  

  Więcej

 • Spotkanie w firmie Lenora sp. z o.o. w Łodzi

  Data dodania:22.01.2014  W dniu 22 stycznia 2014 r. Zbigniew Kaniewski oraz Michał Menes odbyli spotkanie ze związkowcami w firmie Lenora sp. z o.o. w Łodzi. Podczas spotkania omówiono bieżące problemy funkcjonowania organizacji związkowej , której przewodniczy kol. Bogdan Szondermajer . Podczas pobytu w przedsiębiorstwie odbyło się także spotkanie z prezesem spółki , w trakcie dyskusji podkreślono duży wysiłek załogi związany z restrukturyzacją firmy, wynikającą z potrzeb rynku.

  Więcej

 • Spotkanie w firmie Modar w Staszowie.

  Data dodania:21.01.2014  W dniu 21 stycznia 2014 r. Zbigniew Kaniewski oraz Michał Menes odbyli spotkanie ze związkowcami
  w firmie Modar w Staszowie.
  Przewodnicząca Zakładowej Organizacji Związkowej  Zdzisława Orszulak poinformowała o bieżących działaniach związku zwracając szczególną uwagę m.in. na problemy dotyczące systemu kształtowania wynagrodzeń w przedsiębiorstwie, zwłaszcza w kontekście corocznego wzrostu minimalnych wynagrodzeń. Problem ten został podniesiony również podczas spotkania z Panią Prezes firmy Modar. Kwestie poruszone podczas spotkania będą przedmiotem dalszej współpracy pomiędzy kierownictwem przedsiębiorstwa, a naszą zakładową organizacją związkową.
  Ponadto należy zauważyć iż dużym zainteresowaniem ze strony szefostwa firmy spotkała się koncepcja wspierania projektu szkolenia „młodych kadr dla przemysłu lekkiego”.

  Więcej

 • Federacja i Europejska Konfederacja Związków Zawodowych w nowej kamanii dla EUROPY

  Data dodania:16.01.2014

  Jak poinformował w swoim liście do przewodniczącego Zbigniewa Kaniewskiego sekretarz EKZZ.

  EKZZ wzywa instytucje europejskie do zmiany obecnego kursu zaciskania pasa oraz przyjęcia odważnego europejskiego programu naprawczego, ukierunkowanego na inwestycje dodatkowych 2% PKB rocznie w ciągu następnej dekady, opierając się na zasobach krajowych i europejskich. Celem jest ożywienie gospodarki, co doprowadziłoby do trwałego wzrostu gospodarczego, ponownego uprzemysłowienia Europy oraz stworzenia godnych miejsc pracy, zwłaszcza w krajach najbardziej dotkniętych kryzysem. Dla EKZZ Jest to jedyny sposób, aby nadać nowy kierunek projektowi europejskiemu oraz by pokazać, że Unia Europejska wspiera postęp społeczny, a nie jest instrumentem, który atakuje prawa socjalne.

  Nasza Federacja aktywnie włączyła się w te działania .
   

  Więcej

 • Plany OPZZ na nowy 2014 Rok (materiał filmowy)

  Data dodania:05.01.2014

      

  Koleżanki i Koledzy dobiega końca kadencja władz OPZZ. Przedstawiamy zatem plany i założenia OPZZ na 2014 r. Rok w którym OPZZ na VIII Kongresie dokona wyboru swoich władz. Poniżej załączamy uchwałę VII-go Kongresu OPZZ dotyczącą naszej branży. Wszelkie uwagi co do stanu wykonania uchwały prosimy przesyłać do biura federacji.

  UCHWAŁA OPZZ ws. Przemysłu Lekkiego VII Kongres


  Więcej