• Spotkanie Zbigniewa Kaniewskiego z prezesem Polskiej Akademii Nauk Prof. Michałem Kleiberem

  Data dodania:11.02.2014  11 lutego 2014 r. odbyło się spotkanie Zbigniewa Kaniewskiego z
  prezesem Polskiej Akademii Nauk Prof. Michałem Kleiberem
  Przedmiotem spotkania były problemy związane z przygotowaniami do międzynarodowej konferencji związkowej, która odbędzie się w kwietniu 2014 r.  m.in. nt. „pakietu klimatycznego” . Obydwaj Panowie wymienili poglądy związane ze stanem wiedzy z zakresu problematyki zmian klimatycznych na kuli ziemskiej w kontekście ostatnich inicjatyw Komisji Europejskiej, zawartych w tzw. „ pakiecie klimatycznym. Spotkanie to związane było m.in. z przygotowywanym przez Zbigniewa Kaniewskiego stanowiskiem  polskiej strony pracowniczej w zakresie regulacji proponowanych przez UE w ramach „pakietu klimatycznego” .


      
  (fot. Prof.M.Kleiber źródło PAN)                       (fot. Z. Kaniewski źródło FNSZZPL)

  Więcej

 • 12.02.2014 Komisja Programowa OPZZ

  Data dodania:12.02.2014
  W dniu 12 lutego w Warszawie obradowała komisja programowa OPZZ przygotowująca materiały programowe na najbliższy Kongres.
  Zbigniew Kaniewski, który w imieniu naszej branży, uczestniczył w posiedzeniu komisji złożył szereg propozycji uwzględnionych przez komisję, a dotyczących m.in. 
  ·         

  # eliminowania z rynku nieuczciwej konkurencji

  # upraszczania hamujących rozwój przedsiębiorczości procedur biurokratycznych z jednoczesnym uwzględnieniem zachowania  dotychczasowych miejsc pracy,

  # zachowania preferencji w realizacji zamówień publicznych przez polskie przedsiębiorstwa 

  # zwiększeniem roli mediatorów w rozwiązywaniu sporów zbiorowych na rynku pracy.

  ·         

  Więcej

 • Zbigniew Kaniewski na konferencji sprawozdawczej w ENKEV

  Data dodania:10.02.2014  W dniu 10 lutego 2014 r. przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski uczestniczył w konferencji sprawozdawczej naszej zakładowej organizacji związkowej w firmie Enkev.
  Konferencję oprócz spraw bieżących zdominowała problematyka przyszłości przedsiębiorstwa w związku z przebudową dworca Fabrycznego w Łodzi i jego okolic, w obszarze którego ulokowane jest przedsiębiorstwo. Jak już wcześniej informowaliśmy, Federacja nasza podejmuje we współdziałaniu z kierownictwem przedsiębiorstwa istotne działania na rzecz rozwiązania problemów związanych z przyszłością tej firmy.
  Podczas konferencji zarówno przewodniczący zakładowej organizacji związkowej
  Bogusław Gabara jak i prezes firmy Czesław Grochulski podziękowali Zbigniewowi Kaniewskiemu i całej Federacji za dotychczasową pomoc w nagłaśnianiu problemów firmy zarówno na szczeblu krajowym jak i wojewódzkim.  Ogół uczestników konferencji podkreślił dalszą potrzebę ścisłej współpracy pomiędzy Federacją przedsiębiorstwem w docelowym rozwiązaniu przyszłości firmy.

  Więcej

 • Spotkanie w Instytucie Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”

  Data dodania:04.02.2014

  W dniu 4 lutego Zbigniew Kaniewski i Michał Menes spotkali się z przedstawicielami zakładowej organizacji związkowej w Instytucie Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” , na czele z przewodniczącym Grzegorzem Kasiewiczem.
  Rozmowa dotyczyła bieżących problemów działalności związkowej jak i zagadnień związanych z certyfikacją wyrobów służących szeroko definiowanemu sektorowi bezpieczeństwa ( policja , wojsko, BOR).
  Warto podkreślić iż rozmowy skoncentrowały się na znaczącej roli Instytutu Moratex w dbałości o przestrzeganie norm i jakości wyrobów wykonywanych przez przedsiębiorstwa krajowe na potrzeby bezpieczeństwa i obronności naszego kraju. Fakt ten ma niezwykle istotne znaczenie w konfrontacji z wyrobami m.in. z krajów azjatyckich.
  Więcej

 • Obrady Komisji Rewizyjnej i Prezydium Federacji

  Data dodania:03.02.2014  W dniu 30 stycznia 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego wspólnie z Prezydium naszej Federacji . Komisja oprócz bieżących prac związanych z funkcjonowaniem Federacji , zapoznała się ze stanem prac remontowo- inwestycyjnych naszego ośrodka wypoczynkowego w Ustce. 

  Więcej

 • Konferencja „Różne kultury – wspólne cele”

  Data dodania:27.01.2014  W dniu 24 stycznia 2014 r. w Warszawie odbyła się konferencja w ramach partnerskiego projektu siedmiu organizacji zawodowych z państw UE oraz państw kandydujących do UE m.in. Turcji. W konferencji ze strony polskiej  uczestniczył
  Michał Menes wiceprzewodniczący Federacji

  Więcej

 • Obrady Komisji Statutowej OPZZ

  Data dodania:17.02.2014


  W dniu 28 stycznia br. w Warszawie po raz drugi obradowała Komisja Statutowa OPZZ.
  Zadaniem komisji jest dostosowanie wymogów statutu OPZZ jako ogólnopolskiej centrali związkowej do bieżących potrzeb i  zmieniających się realiów w których OPZZ będzie funkcjonowała przez najbliższe 4 lata .
  Federacje NSZZ PL w komisji reprezentuje kol. Michał Menes

  Więcej

 • Spotkanie w firmie Polanex w Gnieźnie

  Data dodania:27.01.2014


  W dniu 23 stycznia 2014 r. Zbigniew Kaniewski  oraz Michał Menes odbyli spotkanie z

  przewodniczącą związku  zawodowego w Polanex-sie  kol. Renatą  Piekarską oraz prezesem firmy.

  Omówiono bieżącą sytuację firmy, podczas spotkania poruszono istotne z punku widzenia zakładowej organizacji związkowej kwestie spraw pracowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem systemu kształtowania wynagrodzeń w przedsiębiorstwie.


  Więcej

 • PKPP "Lewiatan" spotkanie z przewodniczcym Federacji

  Data dodania:22.01.2014

  22 stycznia w siedzibie Federacji odbyło się spotkanie przewodniczącego Federacji Zbigniewa Kaniewskiego z prezesem PKPP „Lewiatan” branży odzieżowej Wojciechem Słabym .
  Przedmiotem rozmowy było omówienie wspólnych działań w zakresie podejmowania inicjatyw dotyczących kształcenia kadr dla potrzeb przemysłu tekstylnego i odzieżowego. Uzgodniono ,że w najbliższym czasie obydwie organizacje będą kierować do przedsiębiorstw ankiety wskazujące na konkretne potrzeby kadrowe wynikające z planów rozwoju przedsiębiorstw przemysłu lekkiego.
  Rezultaty oceny ankiet będą przedmiotem współpracy z zainteresowanymi resortami, zarówno pod kontem kształtowania programów nauczania jak i systemu finansowego wspomagania kształcenia młodych ludzi, uwzględniającego potrzeby przedsiębiorstw.  

  Więcej

 • Spotkanie w firmie Lenora sp. z o.o. w Łodzi

  Data dodania:22.01.2014  W dniu 22 stycznia 2014 r. Zbigniew Kaniewski oraz Michał Menes odbyli spotkanie ze związkowcami w firmie Lenora sp. z o.o. w Łodzi. Podczas spotkania omówiono bieżące problemy funkcjonowania organizacji związkowej , której przewodniczy kol. Bogdan Szondermajer . Podczas pobytu w przedsiębiorstwie odbyło się także spotkanie z prezesem spółki , w trakcie dyskusji podkreślono duży wysiłek załogi związany z restrukturyzacją firmy, wynikającą z potrzeb rynku.

  Więcej