• Spotkanie w firmie Modar w Staszowie.

  Data dodania:21.01.2014  W dniu 21 stycznia 2014 r. Zbigniew Kaniewski oraz Michał Menes odbyli spotkanie ze związkowcami
  w firmie Modar w Staszowie.
  Przewodnicząca Zakładowej Organizacji Związkowej  Zdzisława Orszulak poinformowała o bieżących działaniach związku zwracając szczególną uwagę m.in. na problemy dotyczące systemu kształtowania wynagrodzeń w przedsiębiorstwie, zwłaszcza w kontekście corocznego wzrostu minimalnych wynagrodzeń. Problem ten został podniesiony również podczas spotkania z Panią Prezes firmy Modar. Kwestie poruszone podczas spotkania będą przedmiotem dalszej współpracy pomiędzy kierownictwem przedsiębiorstwa, a naszą zakładową organizacją związkową.
  Ponadto należy zauważyć iż dużym zainteresowaniem ze strony szefostwa firmy spotkała się koncepcja wspierania projektu szkolenia „młodych kadr dla przemysłu lekkiego”.

  Więcej

 • Federacja i Europejska Konfederacja Związków Zawodowych w nowej kamanii dla EUROPY

  Data dodania:16.01.2014

  Jak poinformował w swoim liście do przewodniczącego Zbigniewa Kaniewskiego sekretarz EKZZ.

  EKZZ wzywa instytucje europejskie do zmiany obecnego kursu zaciskania pasa oraz przyjęcia odważnego europejskiego programu naprawczego, ukierunkowanego na inwestycje dodatkowych 2% PKB rocznie w ciągu następnej dekady, opierając się na zasobach krajowych i europejskich. Celem jest ożywienie gospodarki, co doprowadziłoby do trwałego wzrostu gospodarczego, ponownego uprzemysłowienia Europy oraz stworzenia godnych miejsc pracy, zwłaszcza w krajach najbardziej dotkniętych kryzysem. Dla EKZZ Jest to jedyny sposób, aby nadać nowy kierunek projektowi europejskiemu oraz by pokazać, że Unia Europejska wspiera postęp społeczny, a nie jest instrumentem, który atakuje prawa socjalne.

  Nasza Federacja aktywnie włączyła się w te działania .
   

  Więcej

 • Plany OPZZ na nowy 2014 Rok (materiał filmowy)

  Data dodania:05.01.2014

      

  Koleżanki i Koledzy dobiega końca kadencja władz OPZZ. Przedstawiamy zatem plany i założenia OPZZ na 2014 r. Rok w którym OPZZ na VIII Kongresie dokona wyboru swoich władz. Poniżej załączamy uchwałę VII-go Kongresu OPZZ dotyczącą naszej branży. Wszelkie uwagi co do stanu wykonania uchwały prosimy przesyłać do biura federacji.

  UCHWAŁA OPZZ ws. Przemysłu Lekkiego VII Kongres


  Więcej

 • Informacja z Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej ZOZ w Runoteksie 17-12-2013 r. !!!

  Data dodania:22.12.2013

  Serdeczne Gratulacje !!!
  W imieniu Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego
  dla Kol. Grażyny Wesołowskiej

  składają

                                                          Zbigniew Kaniewski                      Michał Menes

                                                                  przewodniczący                wiceprzewodniczący


   

  Więcej

 • Konferencja Mediatorów z listy ministra pracy

  Data dodania:20.12.2013  W dniu 11 grudnia 2013, odbyła się konferencja mediatorów z listy ministra pracy. W konferencji, jak dotychczas wziął udział  
  Michał Menes wiceprzewodniczący Federacji  i mediator z listy MPIPS ( jeden z 10 mediatorów w kraju powołanych w 2004 r. na wniosek wszystkich reprezentatywnych central związków zawodowych  oraz organizacji pracodawców).
  Konferencji przewodniczył  sekretarz stanu w ministerstwie pracy dr hab Jacek Męcina

  Więcej

 • Spotkanie konsultacyjne z Zarządem Związku Zawodowego pracowników Fabryki Firan i Koronek „Haft „w Kaliszu

  Data dodania:17.12.2013

  Prezydium Federacji z wizytą w Fabryce Firan i Koron Haft  w Kaliszu
   
  Zbigniew Kaniewski i Michał Menes w dniu 17.12.2013 r. odwiedzili ZOZ w firmie Haft.
  Ze strony naszej zakładowej organizacji związkowej uczestniczyli w spotkaniu przewodniczący Kol. Stefan Suliga oraz jego zastępca Kol. Waldemar Kupny.
  Warto podkreślić iż uczestnikiem spotkania był przedstawiciel władz zakładowego związku zawodowego „ Solidarność”, co podkreśla dobrą współpracę pomiędzy dwoma związkami zawodowymi.
  W trakcie spotkania, omówiono bieżące problemy funkcjonowania związków zawodowych w Hafcie, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania oczekiwań płacowych pracowników tej firmy oraz związkowe zamiary w tej sprawie planowane na rok 2014 .

  Więcej

 • SPOTKANIE W FIRMIE OPTEX !!!

  Data dodania:16.12.2013

  Na wniosek Kol. Andrzeja Pieczyńskiego oraz dzięki staraniom przewodniczącego Federacji Zbigniewa Kaniewskiego w dniu 16-12-2013 r. odbyło się spotkanie z zarządem oraz właścicielami firmy OPTEX S.A w Opocznie. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele prezydium Federacji  Zbigniew Kaniewski oraz Michał Menes.
  Podczas spotkania Zbigniew Kaniewski przedstawił związkowe oczekiwania dotyczące realizacji bieżącej polityki firmy wobec pracowników.
  Przedstawiciele firmy poinformowali o realizacji związkowych postulatów i zamierzeniach związanych z działalnością firmy w przyszłym roku. Realizacja części zakładowych postulatów związkowych wiąże się z dodatnim wynikiem finansowym firmy za ostatnie miesiące.


  Więcej

 • Posiedzenie Rady koordynacyjnej IndustriALL Polska

  Data dodania:20.12.2013


  W Katowicach odbyło się posiedzenie Rady Koordynacyjnej IndustriALL Polska.
  W imieniu naszej Federacji wziął udział Przewodniczący Zbigniew Kaniewski.

  Więcej

 • Dialog dwustronny

  Data dodania:20.12.2013

  W ostatnim czasie Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski i Prezes Związku Pracodawców Przemysłu Tekstylno- Odzieżowego odbyli cykl dwustronnych spotkań
  Rozmowy dotyczyły :
  a/ Omówienia aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w przedsiębiorstwach przemysłu tekstylno-odzieżowego,
  b/ Stanu prac finalnych nad dokumentem dotyczącym dobrych praktyk w zakresie zamówień publicznych .
  c/ Potrzeby skoordynowania niezbędnych działań mających na celu wykorzystanie w pierwszej kolejności krajowego potencjału produkcyjnego przy realizacji zamówień publicznych kierowanych pod adresem naszego sektora.
  d/ Dokonania analizy krajowych rozwiązań prawnych pod kątem potrzeby wdrożenia rozwiązań unijnych określających niezbędne standardy wyrobów tekstylnych obowiązujących na rynku wspólnotowym.
  W związku z tym, że część omawianej problematyki ma istotne znaczenie dla funkcjonowania przemysłu lekkiego w naszym kraju uzgodniono, że powinny one być tematem pracy Zespołu Trójstronnego ds. przemysłu Lekkiego.

  Więcej

 • Szkolenie z Państwową Inspekcją Pracy 22.11.2013 r.

  Data dodania:17.12.2013

  Materiały szkoleniowe

  Szkolenie z Państwową Inspekcją Pracy

  Więcej