• Obrady KRAJOWEJ RADY FEDERACJI 21.11.2013

  Data dodania:21.11.2013

  21.11.2013 Obrady Krajowej Rady Federacji

  W dniu 21 listopada 2013 r. obradowała Krajowa Rada Federacji, ze względu na wagę omawianych problemów zbliżający się Zjazd Federacji oraz Kongres OPZZ. W posiedzeniu KRF uczestniczyli przedstawiciele organizacji związkowych zrzeszonych w Federacji.  Zagadnienia poruszone podczas obrad KRF skoncentrowane były na dwóch obszarach :
  1) kwestie wewnętrzne- organizacyjne FNSZZPL.
  Powołano Komisję Statutową oraz Komisję Programową na zbliżający się Zjazd Federacji.
  2) sprawy funkcjonowania Federacji i w europejskim oraz krajowym  dialogu społecznym.
  Krajowa Rada Federacji w głosowaniu tajnym  dokonała wyboru delegatów na Kongres OPZZ.
  Delegatami zostali:
  Kol. Grażyna Wesołowska
  Kol. Wiesława Licha
  Kol. Zbigniew Kaniewski
  Kol. Michał Menes


  Ponadto dokonano wyboru członków rady OPZZ  województwa łódzkiego w osobach

  Kol. Andrzeja Pieczyńskiego  oraz Kol.  Zbigniewa Rudnickiego


  Wszystkim serdecznie gratulujemy!!
  Więcej

 • Propozycje Zw. Zaw. zmian w dialogu społecznym przedstawione Prezydentowi RP i pracodawcom

  Data dodania:04.12.2013

  OPZZ, NSZZ "Solidarność" oraz FZZ - wspólne stanowisko dotyczące nowej formuły dialogu społecznego!!!


  cyt. za OPZZ

  Więcej

 • Spotkanie koordynacyjne INDUSTRIALL 23-25.10.2013

  Data dodania:28.10.2013
  W Pradze w dniach 23-25 odbyło się spotkanie koordynacyjne Industriall.
  W obradach uczestniczyli Zbigniew Kaniewski przewodniczący FNSZZPL oraz jego zastępca Michał Menes.
  Spotkanie skoncentrowane było na problemach nurtujących branże szeroko rozumianego przemysłu ( chemicznego, lekkiego, metalowego etc.) Podczas obrad przedstawiono bieżącą sytuację związków zawodowych  na Węgrzech, w Czechach na Słowacji i Słowenii oraz w Polsce.

  Więcej

 • Posiedzenie Zespołu Roboczego do spraw Sektorowych Zamówień Publicznych w Przemyśle Lekkim

  Data dodania:22.10.2013  W Ministerstwie Gospodarki odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego do spraw Sektorowych Zamówień Publicznych w Przemyśle Lekkim. Dla porządku przypominamy, że prace tego Zespołu wynikają z wcześniejszych postanowień Zespołu  Trójstronnego do spraw Przemysłu Lekkiego. Z ramienia Federacji w posiedzeniu Zespołu brał udział Przewodniczący Zbigniew Kaniewski.

  Więcej

 • Posiedzenie Krajowej Rady Federacji 17.10.2013

  Data dodania:17.10.2013  Obrady Krajowej Rady Federacji połączone z
  informacją
  Państwowej Inspekcji Pracy

  Więcej

 • Informacja Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 17.10.2013 r. nt. przestrzegania przepisów prawa pracy

  Data dodania:17.10.2013


  Informacje przedstawił przedstawiciel Okręgowej Inspekcji Pracy w Łodzi inspektor Paweł Szymański .


  Więcej

 • Przyszłość kadr na potrzeby przemysłu lekkiego

  Data dodania:30.08.2013  Zgodnie z postanowieniami Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu Lekkiego  odbyło się w Warszawie  w dniu
  27.08.2013 r. inauguracyjne posiedzenie Grupy Roboczej do spraw Edukacji Zawodowej . W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele rządu, pracodawców i związków zawodowych .
  Federację reprezentował Zbigniew Kaniewski powołany przez Zespół Trójstronny na członka tej grupy, który jednocześnie przewodniczył  obradom.

  Więcej

 • Konferencja Stowarzyszenia Włókienników Polskich

  Data dodania:18.06.2013


  CZY WARTO INWESTOWAĆ W HODOWLĘ ALPAK W POLSCE?
  W gminie Krzynowłoga Mała w powiecie Przasnyskim odbyła się konferencja organizowana miedzy innymi przez Stowarzyszenie Włókienników Polskich i Związek Hodowców Alpak w Polsce .

  Więcej

 • Innowacyjne włókiennictwo i przemysł mody specjalizacją w regionie łódzkim

  Data dodania:27.05.2013


  W dniu 27 maja b.r. odbyła się w Łodzi pod auspicjami Marszałka Województwa Łódzkiego i Stowarzyszenia Włókienników Polskich konferencja poświęcona procesom innowacyjnym w włókiennictwie i przemyśle mody. W konferencji wziął między innymi udział Zbigniew Kaniewski.


  Więcej

 • W Ministerstwie Gospodarki o Instytutach Naukowo-Badawczych

  Data dodania:23.04.2013
  Więcej