• Związkowcy o społecznie odpowiedzialnym łańcuchu dostaw

  Data dodania:06.11.2017

  Znalezione obrazy dla zapytania Logo Ministerstwo rozwoju

  Więcej

 • Petycja - Pomnik Włókniarek

  Data dodania:13.07.2017


  W dniu 13.07.2017r.odbył się pod Urzędem miasta Łodzi happening organizacji - inicjatorów budowy pomnika Włókniarek  Więcej

 • Posiedzenie KRF 30.06.2017r.

  Data dodania:06.07.2017

                                          Posiedzenie Krajowej Rady Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego


  Więcej

 • Pomnik Włókniarek

  Data dodania:29.06.2017


  Więcej

 • Petycja

  Data dodania:06.06.2017

  Federacja nasza  wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Polska, Dziewuchy Dziewuchom,Klubem Krytyki Politycznej w Łodzi i Szacunek dla Łodzi  uczestniczy w inicjatywie budowy pomnika Łódzkich Włókniarek .
  W dniu 3.06.2017r. odbyło się spotkanie  przedstawicieli  organizacji inicjujących budowę pomnika Łódzkich Włókniarek w Łodzi .  Poniżej  zamieszczamy petycję do Pani Prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej.


  Więcej

 • 1 Maja

  Data dodania:04.05.2017

  Święto Pracy

  Więcej

 • Obrady Krajowej Rady Federacji

  Data dodania:13.04.2017


  W dniu 29.03.2017 r. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Federacji ,na którym podjęto uchwałę o wygaśnięciu mandatu  Przewodniczącego Kol. Zbigniewa Kaniewskiego  . 

  Więcej

 • Posiedzenie Krajowej Rady Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego w dniu 8.02.2017 r.

  Data dodania:21.02.2017

  W dniu 8.02.2017r. w Ośrodku "Prząśniczka" w Arturówku odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Federacji z udziałem Przewodniczącego OPZZ Jana Guza .  Więcej

 • Posiedzenie Zespolu ds. aktywizacji i usprawniania ogniw związkowych

  Data dodania:26.01.2017


  W dniu 12.01.2017r.  w siedzibie OPZZ odbyło się posiedzenie  Zespołu ds.aktywizacji i usprawnienia ogniw związkowych

  Więcej

 • Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

  Data dodania:17.11.2016

                                             Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

   Zespół do spraw Zamówień Publicznych Rady Dialogu Społecznego wielokrotnie zajmował się na swoich posiedzeniach społecznymi klauzulami zamówień publicznych , które w większości przypadków w ogóle nie były uwzględniane przez gestorów zamówień publicznych. W konsekwencji odbijało się to przez lata na poziomie wynagrodzeń pracowników i ich świadczeniach socjalnych . W tej sytuacji Zespół na swoim posiedzeniu w dniu 30 września 2016 r. uwzględniając znowelizowaną Ustawę Prawo Zamówień Publicznych/DzU z dn 13.07.2016 r. poz. 1020/ przyjął stanowisko, w którym w sposób szczególny zwraca uwagę na przestrzeganie prawa pracy przy realizacji zamówień publicznych. Stanowisko to w październiku br. zostało przyjęte przez Radę Dialogu Społecznego. Ze względu na wagę tego stanowiska , a zwłaszcza jego istotne znaczenie dla pracowników firm uczestniczących w procedurze zamówień publicznych zamieszczamy je poniżej:
                                                                   

  Więcej