• Kształceniem kadr dla przemysłu lekkiego

  Data dodania:30.09.2016


  Co z kształceniem kadr dla przemysłu lekkiego ?

  Zgodnie z postanowieniami Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu Lekkiego, który w ramach nowej formuły dialogu społecznego ponownie powołał Grupę  Roboczą  do spraw Edukacji Zawodowej odbyło się pierwsze po wakacjach posiedzenie tej grupy .

  Więcej

 • Wdrażanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

  Data dodania:30.09.2016


  Wdrażanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

  26.09.2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu do spraw Zamówień Publicznych Rady Dialogu Społecznego , które na bazie doświadczeń Ministerstwa Cyfryzacji analizowało wdrażanie w życie znowelizowanej Ustawy o Zamówieniach Publicznych.

  Więcej

 • Posiedzenie Branży Przemysłu Odzieżowego i Skórzanego

  Data dodania:29.09.2016  W ramach cyklu spotkań , które odbywają się we wrześniu br. kierownictwa OPZZ z poszczególnymi branżami w dniu 22.09.2016 r. odbyło się spotkanie branży Przemysłu Odzieżowego i Skórzanego.

  Więcej

 • Przyszłość naszych emerytur

  Data dodania:15.09.2016


  Co dalej z przyszłością naszych emerytur?

      W Polsce odbywają się regionalne konferencje organizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dotyczące oceny obecnie obowiązującego systemu emerytalno-rentowego i wynikające z niej wnioski na przyszłość. Konferencja taka odbyła się również w Łodzi, w której Federację naszą reprezentował Zbigniew Kaniewski.  


  Więcej

 • ZNOWELIZOWANA USTAWA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

  Data dodania:07.09.2016

   ZNOWELIZOWANA USTAWA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH  I CO DALEJ?

                                                         W dniu 2 września odbyło się posiedzenie doraźnego zespołu d.s. Zamówień Publicznych Rady Dialogu Społecznego , Federację i OPZZ reprezentował Zbigniew Kaniewski .

     Więcej

 • Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do Spraw Przemysłu lekkiego

  Data dodania:07.09.2016

   

  Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do Spraw Przemysłu lekkiego

                                                      Na wniosek strony społecznej w dniu 30 sierpnia b.r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego w którym , ze strony Rządu wzięli udział m. innymi :

   Jadwiga Emilewicz-  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju,

  Bartosz Marczuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej,

  Bartłomiej Grabski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,

   Sebastian Chwałek –Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i

  Marek Zagórski -Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa .


  Więcej

 • Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu lekkiego

  Data dodania:19.07.2016

  Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw przemysłu lekkiego
  W dniu 12 lipca br. odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu Lekkiego.

  Więcej

 • Posiedzenie Zespołu do spraw Zamówień Publicznych

  Data dodania:10.07.2016

   

  Posiedzenie Zespołu do spraw Zamówień Publicznych  

   

  W dniu 7.07.2016 r. odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu do spraw Zamówień Publicznych poświęcone między innymi bieżącym problemom dotyczącym zamówień publicznych w szeroko rozumianym transporcie.

  Więcej

 • Posiedzenie Krajowej Rady Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego

  Data dodania:05.07.2016

        Posiedzenie Krajowej Rady Federacji
           NSZZ Przemysłu Lekkiego w dn 30.06.2016 r.
    

  Więcej

 • Czy jeszcze będziemy szyć mundury?

  Data dodania:16.06.2016


  Czy jeszcze będziemy szyć mundury?

      13.06.2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu do spraw Zamówień Publicznych Rady Dialogu Społecznego , poświęcone sytuacji przedsiębiorstw tekstylnych i odzieżowych , które produkują zaawansowane technologicznie materiały i umundurowanie dla wojska.

  Więcej