• ZNOWELIZOWANA USTAWA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

  Data dodania:07.09.2016

   ZNOWELIZOWANA USTAWA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH  I CO DALEJ?

                                                         W dniu 2 września odbyło się posiedzenie doraźnego zespołu d.s. Zamówień Publicznych Rady Dialogu Społecznego , Federację i OPZZ reprezentował Zbigniew Kaniewski .

     Więcej

 • Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do Spraw Przemysłu lekkiego

  Data dodania:07.09.2016

   

  Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do Spraw Przemysłu lekkiego

                                                      Na wniosek strony społecznej w dniu 30 sierpnia b.r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego w którym , ze strony Rządu wzięli udział m. innymi :

   Jadwiga Emilewicz-  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju,

  Bartosz Marczuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej,

  Bartłomiej Grabski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,

   Sebastian Chwałek –Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i

  Marek Zagórski -Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa .


  Więcej

 • Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu lekkiego

  Data dodania:19.07.2016

  Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw przemysłu lekkiego
  W dniu 12 lipca br. odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu Lekkiego.

  Więcej

 • Posiedzenie Zespołu do spraw Zamówień Publicznych

  Data dodania:10.07.2016

   

  Posiedzenie Zespołu do spraw Zamówień Publicznych  

   

  W dniu 7.07.2016 r. odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu do spraw Zamówień Publicznych poświęcone między innymi bieżącym problemom dotyczącym zamówień publicznych w szeroko rozumianym transporcie.

  Więcej

 • Posiedzenie Krajowej Rady Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego

  Data dodania:05.07.2016

        Posiedzenie Krajowej Rady Federacji
           NSZZ Przemysłu Lekkiego w dn 30.06.2016 r.
    

  Więcej

 • Czy jeszcze będziemy szyć mundury?

  Data dodania:16.06.2016


  Czy jeszcze będziemy szyć mundury?

      13.06.2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu do spraw Zamówień Publicznych Rady Dialogu Społecznego , poświęcone sytuacji przedsiębiorstw tekstylnych i odzieżowych , które produkują zaawansowane technologicznie materiały i umundurowanie dla wojska.

  Więcej

 • Spotkanie Federacji i Związków Pracodawców funkcjonujących w sektorze przemysłu lekkiego.

  Data dodania:30.05.2016


   

  Spotkanie Federacji i Związków Pracodawców funkcjonujących w sektorze przemysłu lekkiego.

  Więcej

 • Zgromadzenie Ogólne Związku Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego

  Data dodania:24.05.2016


  Zgromadzenie Ogólne Związku Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego

  W dniu 18 maja br. odbyło się Zgromadzenie Ogólne Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego podczas którego oprócz bieżących spraw  o charakterze organizacyjnym , wynikających ze statutu związku, dużo czasu jego członkowie poświęcili problemom aktualnej sytuacji przedsiębiorstw tekstylno- odzieżowych.

  Więcej

 • Co z zamówieniami publicznymi ?

  Data dodania:23.05.2016

   

  Na wniosek Przewodniczącego Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego i Zarządu Związku Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego odbyło się 19 .05.2016r. posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego do Spraw Zamówień Publicznych działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego .

   

  Więcej

 • Data dodania:06.05.2016


   
  Europejskie Związki Zawodowe w „Pakiecie klimatycznym „
   


  W dniu 5 maja 2016 r. odbyła się w Katowicach międzynarodowa Konferencja na temat skutków wdrażania w krajach Unii Europejskiej tzw. „pakietu klimatycznego” proponowanego przez Komisję Europejską , a dotyczącego między innymi znacznego ograniczania w latach następnych emisji CO 2 . Obszerne materiały w tej sprawie podczas niezwykle burzliwych obrad, przedstawione zostały przez związkowców trzech central związkowych OPZZ, Solidarności  i Forum, a także przedstawicieli pracodawców reprezentujących krajowe górnictwo i hutnictwo . Z przedstawionych  materiałów  jasno wynika , że wdrożenie proponowanego przez Komisję Europejską znacznego ograniczenia emisji CO 2 w przypadku Polski , a zwłaszcza Regionu Śląskiego, związane będzie ze znacznym podniesieniem ceny energii , utratą wielu miejsc pracy , pogorszeniem konkurencyjności wielu przedsiębiorstw, a nawet całkowitą likwidacją części firm. Obecny na konferencji Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski przedstawił stanowisko całego środowiska przemysłu lekkiego /pracodawców i związków zawodowych /, w którym wskazał na pogorszenie konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu lekkiego , w przypadku znacznego wzrostu ceny energii , co w konsekwencji może prowadzić do zwolnień pracowników . W swoim wystąpieniu podkreślił potrzebę  podejmowania przez Polskę działań zmierzających do dalszego ograniczania emisji CO 2, ale tylko w takim zakresie w jakim jest w stanie udźwignąć polska gospodarka,  bez potrzeby zwalniania z tego powodu pracowników. Apelował też o to , aby Unia Europejska wspierała swoimi środkami niezbędne działania innowacyjne w przedsiębiorstwach mające na celu ograniczenie emisji CO 2 , a nie tylko w drastyczny sposób egzekwowała swoje propozycje bez wyraźnego wsparcia  takich działań w realnej gospodarce .
  Konferencje takie odbywać się będą w innych krajach , szczególnie w dużych ośrodkach przemysłowych , a wnioski z niej wynikające będą zawarte w ostatecznym materiale, który zostanie przyjęty przez Europejską Konferencję Związków Zawodowych w październiku 2016 r.


  Więcej