• Posiedzenie Krajowej Rady Federacji w dniu 13.10.2016 r.

  Data dodania:19.10.2016


  Podczas posiedzenia Krajowej Rady Federacji w dniu 13.10.2016 r.

  Więcej

 • Przyszłość Dialogu Społecznego

  Data dodania:17.10.2016

  W Centrum Partnerstwa Społecznego ” Dialog” w Warszawie  odbyła się debata z okazji I-wszej rocznicy powołania Rady Dialogu Społecznego. W debacie wzięli udział przedstawiciele rządu, świata nauki , instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i partnerów społecznych. Uczestnicy debaty po zapoznaniu się z dotychczasowymi działaniami Rady Dialogu Społecznego zaprezentowali szereg swoich uwag i przemyśleń dotyczących przyszłości tej formuły porozumiewania się między rządem, pracodawcami i związkowcami. Zdecydowana większość uczestników debaty podkreślała:

  Więcej

 • Odpowiedzialny rozwój - odpowiedzialny biznes.

  Data dodania:07.10.2016

  Odpowiedzialny rozwój - odpowiedzialny biznes.

   W dniu 6 października 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja z okazji między innymi 20-lecia członkostwa Polski w OECD pod hasłem „Odpowiedzialny rozwój –odpowiedzialny biznes”.

  Więcej

 • Kształceniem kadr dla przemysłu lekkiego

  Data dodania:30.09.2016


  Co z kształceniem kadr dla przemysłu lekkiego ?

  Zgodnie z postanowieniami Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu Lekkiego, który w ramach nowej formuły dialogu społecznego ponownie powołał Grupę  Roboczą  do spraw Edukacji Zawodowej odbyło się pierwsze po wakacjach posiedzenie tej grupy .

  Więcej

 • Wdrażanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

  Data dodania:30.09.2016


  Wdrażanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

  26.09.2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu do spraw Zamówień Publicznych Rady Dialogu Społecznego , które na bazie doświadczeń Ministerstwa Cyfryzacji analizowało wdrażanie w życie znowelizowanej Ustawy o Zamówieniach Publicznych.

  Więcej

 • Posiedzenie Branży Przemysłu Odzieżowego i Skórzanego

  Data dodania:29.09.2016  W ramach cyklu spotkań , które odbywają się we wrześniu br. kierownictwa OPZZ z poszczególnymi branżami w dniu 22.09.2016 r. odbyło się spotkanie branży Przemysłu Odzieżowego i Skórzanego.

  Więcej

 • Przyszłość naszych emerytur

  Data dodania:15.09.2016


  Co dalej z przyszłością naszych emerytur?

      W Polsce odbywają się regionalne konferencje organizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dotyczące oceny obecnie obowiązującego systemu emerytalno-rentowego i wynikające z niej wnioski na przyszłość. Konferencja taka odbyła się również w Łodzi, w której Federację naszą reprezentował Zbigniew Kaniewski.  


  Więcej

 • ZNOWELIZOWANA USTAWA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

  Data dodania:07.09.2016

   ZNOWELIZOWANA USTAWA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH  I CO DALEJ?

                                                         W dniu 2 września odbyło się posiedzenie doraźnego zespołu d.s. Zamówień Publicznych Rady Dialogu Społecznego , Federację i OPZZ reprezentował Zbigniew Kaniewski .

     Więcej

 • Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do Spraw Przemysłu lekkiego

  Data dodania:07.09.2016

   

  Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do Spraw Przemysłu lekkiego

                                                      Na wniosek strony społecznej w dniu 30 sierpnia b.r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego w którym , ze strony Rządu wzięli udział m. innymi :

   Jadwiga Emilewicz-  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju,

  Bartosz Marczuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej,

  Bartłomiej Grabski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,

   Sebastian Chwałek –Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i

  Marek Zagórski -Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa .


  Więcej

 • Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu lekkiego

  Data dodania:19.07.2016

  Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw przemysłu lekkiego
  W dniu 12 lipca br. odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu Lekkiego.

  Więcej