• Posiedzenie Zespołu do spraw Zamówień Publicznych

  Data dodania:10.07.2016

   

  Posiedzenie Zespołu do spraw Zamówień Publicznych  

   

  W dniu 7.07.2016 r. odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu do spraw Zamówień Publicznych poświęcone między innymi bieżącym problemom dotyczącym zamówień publicznych w szeroko rozumianym transporcie.

  Więcej

 • Posiedzenie Krajowej Rady Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego

  Data dodania:05.07.2016

        Posiedzenie Krajowej Rady Federacji
           NSZZ Przemysłu Lekkiego w dn 30.06.2016 r.
    

  Więcej

 • Czy jeszcze będziemy szyć mundury?

  Data dodania:16.06.2016


  Czy jeszcze będziemy szyć mundury?

      13.06.2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu do spraw Zamówień Publicznych Rady Dialogu Społecznego , poświęcone sytuacji przedsiębiorstw tekstylnych i odzieżowych , które produkują zaawansowane technologicznie materiały i umundurowanie dla wojska.

  Więcej

 • Spotkanie Federacji i Związków Pracodawców funkcjonujących w sektorze przemysłu lekkiego.

  Data dodania:30.05.2016


   

  Spotkanie Federacji i Związków Pracodawców funkcjonujących w sektorze przemysłu lekkiego.

  Więcej

 • Zgromadzenie Ogólne Związku Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego

  Data dodania:24.05.2016


  Zgromadzenie Ogólne Związku Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego

  W dniu 18 maja br. odbyło się Zgromadzenie Ogólne Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego podczas którego oprócz bieżących spraw  o charakterze organizacyjnym , wynikających ze statutu związku, dużo czasu jego członkowie poświęcili problemom aktualnej sytuacji przedsiębiorstw tekstylno- odzieżowych.

  Więcej

 • Co z zamówieniami publicznymi ?

  Data dodania:23.05.2016

   

  Na wniosek Przewodniczącego Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego i Zarządu Związku Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego odbyło się 19 .05.2016r. posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego do Spraw Zamówień Publicznych działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego .

   

  Więcej

 • Data dodania:06.05.2016


   
  Europejskie Związki Zawodowe w „Pakiecie klimatycznym „
   


  W dniu 5 maja 2016 r. odbyła się w Katowicach międzynarodowa Konferencja na temat skutków wdrażania w krajach Unii Europejskiej tzw. „pakietu klimatycznego” proponowanego przez Komisję Europejską , a dotyczącego między innymi znacznego ograniczania w latach następnych emisji CO 2 . Obszerne materiały w tej sprawie podczas niezwykle burzliwych obrad, przedstawione zostały przez związkowców trzech central związkowych OPZZ, Solidarności  i Forum, a także przedstawicieli pracodawców reprezentujących krajowe górnictwo i hutnictwo . Z przedstawionych  materiałów  jasno wynika , że wdrożenie proponowanego przez Komisję Europejską znacznego ograniczenia emisji CO 2 w przypadku Polski , a zwłaszcza Regionu Śląskiego, związane będzie ze znacznym podniesieniem ceny energii , utratą wielu miejsc pracy , pogorszeniem konkurencyjności wielu przedsiębiorstw, a nawet całkowitą likwidacją części firm. Obecny na konferencji Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski przedstawił stanowisko całego środowiska przemysłu lekkiego /pracodawców i związków zawodowych /, w którym wskazał na pogorszenie konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu lekkiego , w przypadku znacznego wzrostu ceny energii , co w konsekwencji może prowadzić do zwolnień pracowników . W swoim wystąpieniu podkreślił potrzebę  podejmowania przez Polskę działań zmierzających do dalszego ograniczania emisji CO 2, ale tylko w takim zakresie w jakim jest w stanie udźwignąć polska gospodarka,  bez potrzeby zwalniania z tego powodu pracowników. Apelował też o to , aby Unia Europejska wspierała swoimi środkami niezbędne działania innowacyjne w przedsiębiorstwach mające na celu ograniczenie emisji CO 2 , a nie tylko w drastyczny sposób egzekwowała swoje propozycje bez wyraźnego wsparcia  takich działań w realnej gospodarce .
  Konferencje takie odbywać się będą w innych krajach , szczególnie w dużych ośrodkach przemysłowych , a wnioski z niej wynikające będą zawarte w ostatecznym materiale, który zostanie przyjęty przez Europejską Konferencję Związków Zawodowych w październiku 2016 r.


  Więcej

 • Data dodania:30.04.2016

  28 kwietnia Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

  W 2003 r. Sejm RP na apel między innymi Międzynarodowej Organizacji Pracy proklamował swoją uchwałą 28 kwietnia Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Od wielu lat ruch związkowy na całym świecie obchodzi 28 kwietnia jako Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy . Obchody Dnia Bezpieczeństwa mają na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzebę prowadzenia stałych i kompleksowych działań w sferze poprawy warunków bezpieczeństwa osób pracujących i ochrony zdrowia w pracy. Dzień ten stanowi okazję do organizowania kampanii upowszechniającej wiedzę o problematyce zdrowej i bezpiecznej pracy , nowych zagrożeniach zawodowych i tym podobne. W związku z powyższym zachęcamy koleżanki i kolegów do wykorzystania  przez wasze organizacje związkowe  stosownych materiałów w powyższej sprawie zamieszczonych na stronie OPZZ  w popularyzowaniu w  waszych zakładach zdrowej i bezpiecznej pracy.

  Prezydium Federacji NSZZ PL


  Więcej

 • Data dodania:22.04.2016  Kadry dla innowacyjnego włókiennictwa i przemysłu mody

  W dniu 21.04.2016 r. w Łodzi odbyła się Ogólnopolska Konferencja poświęcona kształceniu kadr  dla innowacyjnego włókiennictwa i przemysłu mody organizowana przez Stowarzyszenie Włókienników Polskich . W konferencji  wzięli udział  przedsiębiorcy z naszej branży,  przedstawiciele rządu ,  władz oświatowych , uczelni , organizacji gospodarczych i związku pracodawców .W spotkaniu brał udział Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski, jako współprzewodniczący Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu Lekkiego. Podczas konferencji wymieniano się doświadczeniami i oczekiwaniami w zakresie zapotrzebowania na kadry  dla potrzeb funkcjonowania przedsiębiorstw w naszym sektorze . Wiele miejsca poświęcono na zgłaszaniu inicjatyw mających na celu zachęcanie młodzieży do uczenia się zawodów potrzebnych dla naszego przemysłu .Wnioski wynikające z wielowątkowej dyskusji posłużą do dalszej aktywnej pracy na rzecz poprawy kształcenia kadr, pod kątem rzeczywistego zapotrzebowania ze strony przemysłu  na konkretnych pracowników . Materiał z tej konferencji będzie przedmiotem obrad Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu Lekkiego z udziałem zainteresowanych ministerstw i władz oświatowych. 

  Więcej

 • Posiedzenie Krajowej Rady Federacji

  Data dodania:22.04.2016


  Posiedzenie Krajowej Rady Federacji 7.04.2016r
   
    

  W dniu 7.04.2016 r. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Federacji .Posiedzenie  dotyczyło omówienia najważniejszych spraw związanych z bieżącą działalnością naszej Federacji i OPZZ. 

  Więcej