Spotkanie w firmie Modar w Staszowie.

W dniu 21 stycznia 2014 r. Zbigniew Kaniewski  oraz Michał Menes odbyli spotkanie ze związkowcami w firmie Modar w Staszowie.

Przewodnicząca Zakładowej Organizacji Związkowej   Zdzisława Orszulak poinformowała o bieżących działaniach związku zwracając szczególną uwagę m.in. na problemy dotyczące systemu kształtowania wynagrodzeń w przedsiębiorstwie, zwłaszcza w kontekście corocznego wzrostu minimalnych wynagrodzeń.  Problem ten został podniesiony również podczas spotkania z Panią Prezes firmy Modar.  Kwestie poruszone podczas spotkania będą przedmiotem dalszej współpracy pomiędzy kierownictwem przedsiębiorstwa, a naszą zakładową  organizacją związkową.

Ponadto należy zauważyć iż dużym zainteresowaniem  ze strony szefostwa firmy spotkała się koncepcja wspierania projektu szkolenia „młodych kadr dla przemysłu lekkiego”.

zobacz listę aktualności