Spotkanie w firmie Polanex w Gnieźnie

W dniu 23 stycznia 2014 r. Zbigniew Kaniewski  oraz Michał Menes odbyli spotkanie z

przewodniczącą związku  zawodowego w Polanex-sie  kol. Renatą  Piekarską oraz prezesem firmy.

Omówiono bieżącą sytuację firmy, podczas spotkania poruszono istotne z punku widzenia zakładowej organizacji związkowej kwestie spraw pracowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem systemu kształtowania wynagrodzeń w przedsiębiorstwie.

zobacz listę aktualności