Z. Kaniewski ws. klimatu w imieniu Industriall

W dniach 6-8 kwietnia w Gdańsku odbyło się posiedzenie Industriall. Kluczowym zagadnieniem jakie zdominowało obrady było stanowisko świata pracowniczego europy wobec koncepcji klimatycznej kreowanej przez UE.

 

Zbigniew Kaniewski – przewodniczący Federacji NSZZ PL w sposób jednoznaczny przedstawił Polskie stanowisko ws. „ pakietu klimatycznego” prezentowana analiza Z. Kaniewskiego oparta została na szeregu konsultacji m.in. z Prezesem Polskiej Akademii Nauk oraz szerokim kręgiem środowisk gospodarczych i związkowych.

W konferencji oprócz sekretarza EKZZ uczestniczyli szefowie trzech ogólnopolskich central związkowych

 

NSZZ „ Solidarność” – Piotr Duda

Forum Związków Zawodowych – Tadeusz Chwałka

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych – Jan Guz

 

W prezentacji poniżej znajdują się kluczowe elementy wystąpienia 


 

 

Zbigniew Kaniewski ws. Klimatu
zobacz listę aktualności