VIII Kongres OPZZ 29-31 maja 2014 r.

W trzydziestą rocznice powstania OPZZ obradował VIII Kongres Związku.

  
W trakcie obrad dokonano podsumowania bieżącej działalności organizacyjnej instytucji.  

W pierwszym dniu obrad Kongresu
delegaci wybrani w ramach poszczególnych branż w tym i naszej branży  VII „PRZEMYSŁ ODZIEŻOWY I SKÓRZANY” dokonali wyboru przewodniczącego OPZZ.
Na kolejną kadencję funkcję tę objął kol.  JAN GUZ otrzymując przeważającą większość głosów. Dokonano także wybory przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OPZZ w osobie kol. Jarosława Czarnowskiego.

Drugi dzień obrad VIII Kongresu
skoncentrowany był na kwestiach programowych i statutowych.
Delegaci przyjęli program na lata 2014-2018 oraz dokonali zmian w statucie OPZZ .
Z okazji XXX –lecia OPZZ organizacje członkowskie w tym i Federacja NSZZ Przemysłu Lekkiego ufundowały nowy sztandar dla związku, jednym z fundatorów sztandaru była także firma Enkev. W uroczystości przekazania sztandaru oraz wbicia w drzewiec pamiątkowych gwoździ uczestniczył
kol. Zbigniew Kaniewski – który jako przewodniczący branży prowadził obrady  II dnia Kongresu OPZZ.
Na zakończenie II dnia Kongresu OPZZ, przewodniczący Jan Guz  wręczył nielicznej grupie osób zasłużonych dla organizacji złote odznaki. W gronie uhonorowanych tym zaszczytnym odznaczeniem znalazł się kol. Zbigniew Kaniewski.  W uroczystości wręczenia odznaczeń uczestniczył pierwszy przewodniczący OPZZ Alfred Miodowicz.

Trzeci dzień Kongresu
skoncentrowany został wokół  panelu dyskusyjnego prowadzonego przez red. Jacka Żakowskiego dotyczącego m.in. roli państwa w kwestiach  socjalnych, w dobie kryzysu gospodarczego.

Gośćmi Kongresu byli m.in.: Władysław Kosiniak Kamysz - minister pracy i polityki społecznej,
Jacek Mencina sekretarz stanu w MPIPS, Leszek Miler przewodniczący SLD, Jerzy Wenderlich wicemarszałek sejmu oraz szerokie grono naukowców, posłów i senatorów.
 
Składamy serdecznie podziękowania dla delegatów naszej branży

Kol. Grażynie Wesołowskiej
Kol. Wiesławy Lichej
Kol. Zbigniewowi Kaniewskiemu
Kol. Michałowi Menesowi

zaangażowanych w prace VIII Kongresu OPZZ

zobacz listę aktualności