IX ZJAZD FEDERACJI NSZZ PRZEMYSŁU LEKKIEGO 17-10-2014


IX Zjazd Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego 17.10.2014Szanowne Koleżanki i Koledzy 17.10.2014 odbył się IX Zjazd Naszej Federacji.
W pierwszej uroczystej części Zjazdu dzięki zaangażowaniu Kol. Grażyny Wesołowskiej, Wiesławy Lichej oraz staraniom Gabrieli Zmudy Federacja na  nową IX kadencję  otrzymała sztandar będący upamiętnieniem dotychczasowej XXX-letniej aktywności oraz symbolicznym wejściem w nowy okres działalności naszej organizacji. 

Wybitni działacze Federacji zasłużeni zarówno dla rozwoju przemysłu jak i utrzymania w Polsce produkcji przemysłowej, promujący społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw otrzymali podziękowania listowne od 
wicepremiera ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego

Wśród wyróżnionych znaleźli się : 

1. Wiesława Licha
 
2. Grażyna Wesołowska
 
3. Danuta Piekarec
 
4. Gabriela Zmuda
 
5. Grażyna Krawętkowska
 
6. Elżbieta Bill-Bukowiecka
 
7. Bożena Łatkowska
 
8. Andrzej Pieczyński  

Podczas IX Zjazdu wybrano władze Federacji – Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, 
delegaci wyłonili także  Krajową Radę Federacji oraz Komisję Rewizyjną 

Przewodniczącym Federacji 
wybrany został  Zbigniew Kaniewski 

Wiceprzewodniczącym 
wybrany został Michał Menes 

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej 
wybrana została Małgorzata Zachara

Dokonano wyboru nowej Krajowej Rady Federacji oraz Komisji Rewizyjnej, 
odpowiednio do Krajowej Rady Federacji na IX Kadencję wybrani zostali :

Andrzej Bartelt
Małgorzata Golanowska
Grażyna Krawętkowska
Waldemar Kupny
Wiesława Licha
Bożena Łatkowska
Aleksander Muśko
Andrzej Pieczyński
Danuta Piekarec
Grażyna Wesołowska
Gabriela Zmuda
Gabriela Żyła

W skład Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: 

Elżbieta Bill-Bukowiecka
Grażyna Borycka 
Adam Pietrzak 
Genowefa Rybicka 

Delegaci IX Zjazdu  Federacji NSZZ PL 17 października 2014 r. gościli m.in.  
Wiceprzewodnicząca  Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych  
kol. Wiesławą Taranowską .
-przedstawicieli Ministra Gospodarki  - Pana Jerzego Majchrzaka Dyrektora Departamentu Polityki Przemysłowej i Innowacji,
 oraz Pana Krzysztofa Zarębę Naczelnika Wydziału Polityki Przemysłowej i Innowacji.
-Okręgowego Inspektora Pracy - Pana Andrzeja Świderskiego ,
-Prezesa Stowarzyszenia  Włókienników  Polskich – Panią Elwirę Zarębę,
-Prezesa Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody „ Lewiatan” - Pana Bogusława Słabego,
-Prezesa Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego PIOT - Pana Tadeusza Wawrzyniaka,
-Prezesa Związku Pracodawców „Związek Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego”- Pana Marka Ulewicza ,
-Przedstawiciela Związku Pracodawców Polskich Przemysłu Tekstylnego- Pana Pawła Tkaczyka
-Przedstawiciela Związku Pracodawców Przemysłu Lekkiego - Pana Wojciecha Słowikowskiego.
-Przedstawiciela Związku Pracodawców Przemysłu Tekstylnego – Pana Tomasza Jelinka
-Sekretarza Generalnego -Ruchu Społecznego Praca Rozwój Sprawiedliwość – Pana Czesław Kuleszę
oraz  Dyrektora Sanatorium ”Włókniarz” w Busku Zdroju  i dyr. Ośrodka Wczasowo-Hotelowego  „Prząśniczka” w Łodzi w Arturówku .

IX Zjazd Federacji przyjął sprawozdanie z dotychczasowej działalności  oraz uchwalił 
program działania na IX Kadencję Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego 
wraz z poprawkami do statutu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim delegatom 
oraz gościom zaproszonym na IX Zjazd F NSZZ PL za owocną debatę nad problemami naszej branży 
oraz dotychczasowe ogromne zaangażowanie we współpracy z Federacją 


 


FOTORELACJA Z PRZEBIEGU IX ZJAZDU FEDERACJI 

FOTORELACJA 
Z WRĘCZENIA LISTÓW GRATULACYJNYCHELŻBIETA BILL-BUKOWIECKA 


GRAŻYNA KRAWĘTKOWSKABOŻENA ŁATKOWSKAWIESŁAWA LICHADANUTA PIEKAREC

 


GRAŻYNA WESOŁOWSKA


GABRIELA ZMUDA 
ANDRZEJ PIECZYŃSKI

 

zobacz listę aktualności