Uroczyste posiedzenie Rady OPZZ z okazji XXX -lecia istnienia organizacji

2 grudnia 2014 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady OPZZ z okazji XXX-lecia istnienia związku. 
ze strony Federacji Przemysłu Lekkiego w uroczystości uczestniczyli 
Wiesława Licha - członek komisji rewizyjnej OPZZ, członek KRF 
Zbigniew Kaniewski - przewodniczący Federacji 
Michał Menes - wiceprzewodniczący Federacji.

zobacz listę aktualności