Kształcenie kadr na potrzeby przemysłu włókienniczego

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzi /dawniejszy Zespół Szkół Włókienniczych / 
odbyło się spotkanie kadry pedagogicznej tej szkoły z łódzkimi władzami oświatowymi z przedstawicielami
przedsiębiorstw włókienniczych z regionu łódzkiego. 
W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski. 
Spotkanie było okazją do dokonania oceny dotychczasowej współpracy pomiędzy szkołą a zarządami przedsiębiorstw, 
w zakresie stopnia realizacji oczekiwań pracodawców na konkretnych fachowców dla przemysłu włókienniczego. 
Z wystąpień przedstawicieli przedsiębiorstw wynikało, że jest większe zapotrzebowanie na kadry dla potrzeb włókiennictwa 
w stosunku do liczby uczniów opuszczających mury szkoły. 
Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest stosunkowo mały nabór uczniów do tej szkoły.
Podczas spotkania uzgodniono potrzebę współdziałania wszystkich środowisk, zarówno w zakresie naboru uczniów do szkół ,
 jak i promocji w łódzkiej społeczności zmiany tradycyjnego wizerunku postrzegania przemysłu  włókienniczego. 
Obecny na spotkaniu Zbigniew Kaniewski poinformował o przebiegu i wynikach prac 
Grupy  do spraw Edukacji powołanego przez Zespół Trójstronny do spraw Przemysłu Lekkiego, 
wskazując zwłaszcza na działania podejmowane na rzecz poprawy wizerunku przemysłu włókienniczego i odzieżowego oraz podniesienia rangi szkolnictwa zawodowego, zgodnego z oczekiwaniem przedsiębiorców. 

zobacz listę aktualności