Formy Edukacji Zawodowej Gospodarki

Formy Edukacji Zawodowej Gospodarki

W siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, z  którym Federacja nasza od wielu lat współpracuje, odbyło się Forum Edukacji Zawodowej i Gospodarki Forum poświęcone było między innymi potrzebom kształcenia kadr dla gospodarki . 

Uczestnicy Forum podnosili potrzebę rozwoju edukacji zawodowej, nakierowanej na konkretne zapotrzebowanie przedsiębiorców. 

W wystąpieniach wskazywano na wiele pozytywnych przykładów pomiędzy szkolnictwem zawodowym a przedsiębiorstwami, 

w kształceniu konkretnych fachowców  przydatnych dla firm z jednoczesnym zagwarantowaniem miejsc pracy dla takich osób. 

Podkreślano rangę kształcenia dualnego z zapewnieniem przez szkolę wykształcenia ogólnego , a przez przedsiębiorstwo niezbędną fachowość na konkretnym stanowisku pracy. 

Obecny na konferencji Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski zwrócił uwagę na zbieżność poglądów i oczekiwań środowiska przemysłu lekkiego w zakresie kształcenia kadr na poziomie zawodowym, dla potrzeb tego sektora. 

Działania Grupy Roboczej do spraw Edukacji  powołanej przez 

Zespół Trójstronny do spraw Przemysłu Lekkiego, który podnosi problem zwiększenia rangi szkolnictwa zawodowego pod kątem przemysłu, spotyka się z coraz lepszą reakcją władz oświatowych, o czym świadczyło wystąpienie Ministra Edukacji Narodowej pani Joanny Kluzik Rostkowskiej.  


zobacz listę aktualności