Działalność Prezydium Federacji w lutym 2015.

Prezydium Federacji w lutym br. odbyło szereg spotkań konsultacyjnych z szefami 
zakładowych organizacji związkowych oraz członkami Krajowej Rady Federacji. W toku konsultacji omówiono bieżącą sytuację społeczno-ekonomiczną oraz przedstawiono założenia funkcjonowania ogólnopolskiego komitetu protestacyjnego. 
Istotnym elementem prowadzonych spotkań było, także przybliżenie funkcjonowania struktury organizacyjnej naszej Federacji.

Wszystkim koleżankom kolegom dziękujemy za wspaniałe spotkania i owocną dyskusję.

zobacz listę aktualności