Rada OPZZ ws. Rady Dialogu Społecznego

 
Rada OPZZ 25 marca 2015 r.


25 marca 2015 r. obradowała Rada OPZZ jednym z najistotniejszych elementów 
było przyjęcie w ostatecznym brzmieniu projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. 
Na wniosek władz Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego , kol. M. Menesa oraz  Kol. Z. Kaniewskiego w zapisach projektu ustawy 
w sposób szczególny zaznaczono konieczność utrzymania i rozwoju branżowego dialogu społecznego, realizowanego poprzez  Trójstronne Zespoły Branżowe.

zobacz listę aktualności