Inauguracyjne posiedzenie władz statutowych Federacji 18-19 marca 2015 r.

18-19 marca 2015 r. odbyła swoje pierwsze posiedzenie Krajowa Rada Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego.
Pierwsze uroczyste posiedzenie  wybranych na IX Zjeździe organów statutowych FNSZZ PL miało miejsce w 
Ośrodku Wczasowo-Wypoczynkowym „ Prząsniczka”  w Arturówku. 
W dniu 18 marca po raz pierwszy obradowała Komisja Rewizyjna Federacji.  
Członkowie Komisji dokonali wyboru ze swego grona wiceprzewodniczącej w osobie Kol. Genowefy Rybickiej oraz 
sekretarza  Kol. Adama Pietrzaka. Spotkanie poprowadziła kol. Małgorzata Zachara.  
Komisja Rewizyjna już na swoim pierwszym posiedzeniu rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała długofalowy plan zmian strukturalnych w naszej Federacji. 
W dniu 19 marca Prezydium Federacji  z okazji inauguracyjnego posiedzenia KRF wręczyło oficjalne notyfikację 
dla członków wybranych w skład tak Komisji Rewizyjnej jak i Krajowej Rady Federacji. 
Prezydium Federacji uhonorowano odznaką „zasłużony dla przemysłu lekkiego” 
kol. Waldemara Kupnego – członka KRF, przewodniczącego zw. zaw. w firmie HAFT w Kaliszu 
za szczególny wkład we wsparcie struktur  Federacji w problematyce organizacyjnej, tak ważnej  dla każdej sprawnie funkcjonującej instytucji. 
Krajowa Rada Federacji na swych obradach 18 oraz 19 marca, omówiła problematykę zmian strukturalnych w samej instytucji.
Poruszono także istotne problemy dotyczące sytuacji strajkowej panującej w całym kraju, w tym funkcjonowania międzyzwiązkowego komitetu protestacyjnego.
Istotnym elementem poruszanym podczas obrad KRF była także problematyka zamówień publicznych oraz kształtu przyszłych instytucji dialogu społecznego. 
 

 
Wszystkim Koleżankom i Kolegom uczestniczącym w tym ważnym posiedzeniu 
K R F oraz Komisji Rewizyjnej serdecznie dziękujemy. 
Gratulujemy kol. Waldemarowi Kupnemu  otrzymanego wyróżnienia.
 

Prezydium FNSZZPL

zobacz listę aktualności