Krajowa Rada Federacji 10.06.2015

 

 

W dniu 10.06.2015r. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Federacji . Przedmiotem obrad było między innymi :

 

- Informacja o bieżących pracach Federacji NSZZ PL i OPZZ,

 

- Informacja o aktualnym stanie prawnym dotycząca działalności związków zawodowych, zarówno w odniesieniu do pomocy socjalnej udzielanej swoim członkom, jak i do prowadzonej przez część z nich działalności gospodarczej .

 

- Sprawy wewnątrzorganizacyjne .

 

W związku z dyskusją dotyczącą spraw wewnątrzorganizacyjnych odwołany został z funkcji Wiceprzewodniczącego Federacji NSZZ PL Michał Menes. W wyniku tajnego głosowania na Wiceprzewodniczącą Federacji została wybrana Wiesława Licha –Przewodnicząca Samodzielnego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników „Wola” Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli .

 

 

zobacz listę aktualności