Spotkanie Federacji i Związków Pracodawców funkcjonujących w sektorze przemysłu lekkiego.

 

W ostatnich dniach doszło do spotkania Przewodniczącego Federacji z przedstawicielami Związków Pracodawców funkcjonujących w naszej branży . Przedmiotem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji społeczno- gospodarczej w przemyśle lekkim ,ze szczególnym uwzględnieniem zamówień publicznych służb mundurowych , a także zamierzenia w zakresie projektów innowacyjnych, możliwych do podjęcia przez nasze przedsiębiorstwa .Podczas spotkania omówiono potrzebę pilnego zwołania posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego, na którym przeanalizowano by między innymi potrzebę modyfikacji aktualnie obowiązującego regulaminu pracy tego Zespołu, a także uzgodniono najważniejszych tematy , które w trybie pilnym powinny być omówione z kompetentnymi przedstawicielami strony rządowej.

 

 

zobacz listę aktualności