Posiedzenie Krajowej Rady Federacji w dniu 13.10.2016 r.

Podczas posiedzenia omówiono problemy związane z :
  • Przedłożoną przez rząd znowelizowaną  Ustawą o związkach zawodowych   wynikającą z Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
  • Powołaniem przez rząd Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy mającej na celu  w toku dyskusji publicznych , przebudowę prawa pracy –informację w tej sprawie przekazał Radca Prawny naszej Federacji Włodzimierz Zawisza , który uczestniczył w pracach Zespołu Eksperckiego , powołanego w tym celu przez OPZZ
  • Wnioskami wynikającymi z raportu Państwowej Inspekcji Pracy o przestrzeganiu prawa pracy,  bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Aktualnym stanem prac nad prezydenckim projektem ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego
  • Bieżącymi pracami Zespołu Trójstronnego  do spraw Przemysłu Lekkiego
Uczestnicy posiedzenia zapoznali się  też ze stanem bieżących prac Federacji , w tym zwłaszcza pracami inwestycyjnymi w Sanatorium w Busku Zdroju i najbliższymi zamierzeniami w tym zakresie, stanem prac remontowo –modernizacyjnych w OWH „Prząśniczka” w Arturówku oraz stanem realizacji budżetu Federacji na 2016 r. Działania w tym zakresie zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Rewizyjną i Krajową Radę Federacji .zobacz listę aktualności