Posiedzenie Zespolu ds. aktywizacji i usprawniania ogniw związkowychW skład Zespołu wchodzi 9 przedstawicieli struktur branżowych oraz 5 przedstawicieli struktur terytorialnych. Zostały przeprowadzone wybory .
Przewodniczącym został wybrany Guz Jan, wybrano również  trzech zastępców :
1.Radzikowski Andrzej- Wiceprzewodniczący Zespołu
2.Stanisław Janas- Wiceprzewodniczący Zespołu - przewodniczący Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego, członek Rady OPZZ ,przewodniczący Rady Branży OPZZ „Metalowcy” ;
3.Jerzy Wiśniewski –Wiceprzewodniczący Zespołu - przewodniczący rady OPZZ województwa mazowieckiego, członek Prezydium i Rady OPZZ
Z ramienia naszej Federacji członkiem tego zespołu jest Wiceprzewodnicząca Wiesława Licha/Członek Komisji Rewizyjnej OPZZ,Branża „Przemysł Odzieżowy i Skórzany”/zobacz listę aktualności