Posiedzenie KRF 30.06.2017r.
W dniach 29-30.06. w Ośrodku „Prząśniczka” w Arturówku odbyło się posiedzenie władz statutowych Federacji . W posiedzeniu wzięła udział Biegła Rewident, która szczegółowo przedstawiła sporządzone sprawozdanie finansowe za rok 2016.

Krajowa Rada Federacji na swoim posiedzeniu po zapoznaniu się z opinią Biegłej Rewident i opinią Komisji Rewizyjnej podjęła Uchwałę o przyjęciu Sprawozdania Finansowego naszej Federacji za 2016 r. w wyniku dyskusji i po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej uchwaliła również Preliminarz budżetowy Federacji na 2017 r.

Członkowie KRF wysłuchali informacji Dyrektora Sanatorium „Włókniarz” w Busku Zdroju Jerzego Pamuły na temat dalszych planów inwestycyj no- modernizacyjnych sanatorium, omówił działanie nowo otwartego zakładu przyrodoleczniczego . Dyrektor „Prząśniczki” Piotr Wawrzko przedstawił wykonanie prac modernizacyjnych i remontowych na terenie „Prząśniczki”, które pozwoliły między innymi na poszerzenie działalności gastronomicznej . Omówił skalę wykorzystania bazy hotelowej. W związku z wykonaną rozbudową instalacji elektrycznej przedstawił możliwość większego wykorzystania terenów zielonych w ośrodku. Obie te informacje zostały pozytywnie przyjęte przez członków KRF .

Przewodnicząca Wiesława Licha poinformowała o bieżących pracach OPZZ polegających miedzy innymi na rozpoczęciu przygotowań do przyszłorocznego Kongresu OPZZ . Przewodnicząca przedstawiła zgodnie z uchwałą OPZZ z dnia 28.06. zakres podmiotowy struktur branżowych tworzonych przez organizacje członkowskie OPZZ:

  1. branża GÓRNICTWO I ENERGETYKA

  2. branża PRZEMYSŁ- zrzeszająca naszą Federację

  3. branża OŚWIATA I KULTURA

  4. branża USŁUGI PUBLICZNE

  5. branża BUDOWNICTWO I PRZEMYSŁ DRZEWNY

  6. branża TRANSPORT

  7. branża HANDEL,USŁUGI,KULTURA I SZTUKA

Poinformowała, iż nasza Federacja czynnie bierze udział w inicjatywie budowy Pomnika Włókniarek , który miałby stanąć w Łodzi upamiętniając ciężką pracę kobiet w przemyśle lekkim.zobacz listę aktualności