Posiedzenie Krajowej Rady Federacji 25.01.2018r.W dniach 24-25-26.01.2018 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie KRF  w Busku Zdroju .  W posiedzeniu wzięła udział Dyrekcja Sanatorium "Włókniarz"oraz  Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Sanatorium " Włókniarz" –Anna Olszewska . Głównym celem posiedzenia wyjazdowego było zapoznanie członków KRF z nowymi inwestycjami oddanymi w Sanatorium  oraz rozbudową istniejącej już bazy rehabilitacyjno-zabiegowej. Członkowie KRF zostali oprowadzeni  przez Dyrektorów  Jerzego Pamułę , Tadeusza Gryca ,Michała Maja po obiekcie zapoznając się ze    zmianami  jakie dokonały się w sanatorium przez 2 lata od ostatniego pobytu w Busku Zdroju członków KRF oraz trwającymi pracami budowlanymi na terenie. Przez ten czas oddany został do użytku dla  kuracjuszy  nowy pawilon rehabilitacyjny „ALOES” , w którym znajdują się basen rehabilitacyjny „Wodna Radocha” do hydroterapii, „Sztuczna Plaża” do fototerapii, nowoczesny system do ćwiczeń dla każdego HUR.

           


W trakcie obrad Przewodnicząca Federacji przekazała członkom KRF bieżące informacje o pracach OPZZ , zwracając uwagę na przygotowania do IX Kongresu OPZZ, który odbędzie się 24-25 maja br. Członkowie KRF dokonali w wyniku tajnego głosowania  wyboru  delegatów na Kongres OPZZ  w osobach – Wiesławy Lichej, Andrzeja Pieczyńskiego , Grażyny Wesołowskiej. Mecenas Robert Czapnik zapoznał szczegółowo członków KRF z propozycjami  Rządu dotyczącymi zmian w  ustawie o związkach zawodowych. W związku ze zbliżającym się X Zjazdem Federacji, KRF upoważniła członków Prezydium do przesłania do wszystkich zakładowych organizacji związkowych zrzeszonych w naszej Federacji,  pism z prośbą o przesłanie bieżących ankiet statystycznych oraz uwag do obowiązującego Statutu naszej Federacji. Przewodnicząca Federacji po omówieniu spraw bieżących i podziękowaniu gospodarzom zakończyła obrady.


zobacz listę aktualności