Szkolenie pn. Kompetentne kadry związkowe woj. Łódzkiego

Szkolenie przeprowadziła firma szkoleniowa JW Consulting oraz ALL Training And IT we współpracy z Radą OPZZ Województwa Łódzkiego. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele naszych Łódzkich Zakładowych Organizacji Związkowych .

Tematyka szkolenia obejmowała między innymi:


*ochronę danych osobowych dotyczącą rejestru zbiorów osobowych ,

*uprawnienia do przetwarzania danych osobowych ,

*udzielania zgody na przetwarzanie wizerunku ,

*politykę bezpieczeństwa dotyczącą -porządku w dokumentach ,

*zabezpieczenie kluczy od pomieszczeń a nawet szaf ,

*odpowiednie ustawienie monitorów aby nie były widoczne przez okno i drzwi,

* zgoda na wynoszenie poza miejsce pracy danych osobowych w laptopie ,


zobacz listę aktualności