Posiedzenie Krajowej Rady Federacji 21.06.2018r.


Krajowa Rada Federacji na swoim posiedzeniu po zapoznaniu się z opinią Biegłego Rewidenta i opinią Komisji Rewizyjnej podjęła Uchwałę o przyjęciu Sprawozdania Finansowego naszej Federacji za 2017 r. Krajowa Rada Federacji w wyniku dyskusji i po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej uchwaliła Prognozę budżetową Federacji na 2018 r. Członkowie Krajowej Rady Federacji wysłuchali informację Dyrektora Sanatorium „Włókniarz” w Busku Zdroju oraz Dyrektora Ośrodka Wypoczynkowego ”Prząśniczka” o aktualnej sytuacji w ośrodkach. Przewodnicząca poinformowała o przebiegu posiedzenia Rady Branży OPZZ „Przemysł”. Na posiedzeniu dokonano wyboru V-ce Przewodniczących Branży. W wyniku wyborów V-ce Przewodniczącą Branży została wybrana Kol. Wiesława Licha. W posiedzeniu Rady Branży udział wzięli  kandydaci na V-ce Przewodniczących OPZZ , którzy przedstawili swoje programy.

zobacz listę aktualności