Manifestacja 22.09.2018r.


 

 

W dniu 22.09.2018r. odbyła się w Warszawie manifestacja pod hasłem „Polska potrzebuje wyższych płac”. Manifestacja została zorganizowana przez OPZZ . Uczestniczyło w niej ok.20tys związkowców ,głównie nauczyciele, strażacy, służba zdrowia Sfera budżetowa uzyskała poparcie innych branż. W manifestacji wzięli też udział przedstawiciele naszej Federacji.

 Główne postulaty to między innymi:

Mam Dość : niskich płac, śmieciówek, lekceważenia pracowników, zamrożonego ZFŚS, głodowych emerytur, głodowych rent, mobbingu w pracy, głodowej płacy minimalnej, głupiej reformy edukacji, niepewnego zatrudnienia, bycia tanią siłą roboczą Europy.


 

zobacz listę aktualności