W dniu 26 października 2018r w siedzibie Federacji w Łodzi odbył się X Zjazd Federacji NSZZ PL.

 

 Na obradach gościliśmy Przewodniczącego OPZZ Jana Guza, Przewodniczącego Branży „Przemysł” Mirosława Grzybka, Przewodniczącego Rady OPZZ Województwa Łódzkiego Marka Błaszczyka, Prezesa Zarządu Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody „Lewiatan” -   Bogusława Słabego, Prezesa Stowarzyszenia Włókienników Polskich Elwirę Zarębę, Dyrektora Biura Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego PIOT Aleksandrę Krysiak, Dyrektora  Sanatorium „Włókniarz” Jerzego Pamułę, Dyrektora Ośrodka Hotelowego „Prząśniczka” Iwonę Banach. W Zjeździe wzięli udział delegaci wybrani przez zakładowe organizacje związkowe.  Przewodniczący  OPZZ Jan Guz wręczył  srebrne odznaki „Zasłużony dla OPZZ” - Kol. Grażynie Boryckiej, Elżbiecie Bill-Bukowieckiej, Bożenie Łatkowskiej, Zbigniewowi Rudnickiemu i Grażynie Wesołowskiej. Zjazd przyjął sprawozdanie z działalności Federacji  w latach 2014-2018 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z tego okresu. Udzielił absolutorium ustępującemu Prezydium, Komisji Rewizyjnej oraz Krajowej Radzie Federacji. W wyniku przeprowadzonych wyborów na funkcję Przewodniczącej Federacji ponownie powołano Wiesławę Lichą, Wiceprzewodniczącą  została Grażyna  Wesołowska, a funkcję  Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej powierzono Elżbiecie Bill-Bukowieckiej. Na  członków Krajowej Rady Federacji wybrano:

 

1.                 Babik Marcela           -Biał. Wykończ. Tkanin Sp. z o.o. w  Andrychowie,

2.                  Budzowski Edward  - „Stradom” Częstochowa

3.                  Durnoga Grzegorz   - Sanatorium „Włókniarz” Busko Zdrój

4.                  Gabara Bogusław    - ENKEV Polska S.A. Łódź

5.                  Golanowska Małgorzata – Fabryka Firan i Koronek „Fako” S.A. Łódź

6.                  Krawętkowska Grażyna  - Wólczanka SHIRTS MANUFACTURING Sp. z o.o. Ostrowiec  Św.

7.                  Kupny Waldemar      - „Haft” S.A. Kalisz

8.                 Łatkowska Bożena     - Instytut Włókiennictwa Łódź

9.                 Muśko Paweł             -Biał. Wykończ. Tkanin Sp. z o.o. w Białymstoku

10.              Pieczyński Andrzej   - Z-dy „Optex” S.A. Opoczno

11.              Piekarec Danuta      - Z.O. „Bytom” Tarnowskie Góry

12.             Rudnicki Zbigniew    -ZUE „Zeltech” S.A. Łódź

13.              Zmuda Gabriela       - P.O. „Modus” Bydgoszcz

 

Do  Komisji Rewizyjnej wybrano:

 

1. Borycką Grażynę        -  Sanatorium „Włókniarz” Busko – Zdrój,

2. Król Hannę                  -  Z.O. ”Bytom” Tarnowskie Góry

3. Rudzińską Wiesławę -  Wólczanka SHIRTS MANUFACTURING Sp. z o.o. Ostrowiec  Św.

4. Wykę Bożenę             - ZPO „Modar”  Sp. z o.o. Staszów

                                                                             

 Przyjęto zmiany w Statucie Federacji oraz Program Działania na lata 2018-2022 .

 

zobacz listę aktualności