Krajowa Rada Federacji 9.10.2020r.
       Informacja z posiedzenia Krajowej Rady Federacji   

Pod przewodnictwem Przewodniczącej Federacji NSZZ PL    - Wiesławy Lichy  obradowała w dniu 9.10.2020 r. Krajowa Rada Federacji . Posiedzenie odbyło się zgodnie z obowiązującymi zasadami izolacji społecznej. Na posiedzenie zaproszeni zostali Dyrektorzy OWH „Prząśniczka” Pani Iwona Banach oraz  z Sanatorium „Włókniarz” w Busku Zdroju- Pan Jerzy Pamuła . Tematykę posiedzenia zdominowała  aktualna sytuacja w związku z epidemią koronawirusa zarówno w naszych  ośrodkach jak i w zakładach pracy , gdzie pracują członkowie KRF. Przewodnicząca zapoznała też obecnych z bieżącymi pracami w OPZZ, informując o złożonej przez Kierownictwo OPZZ petycji do Prezydenta RP w sprawie emerytur  stażowych, w której jako związkowcy domagamy się stworzenia pracownikom o długim stażu pracy przejścia na emeryturę przed osiągnięciem   ustawowego wieku emerytalnego. Dla kobiet , które mają okres składkowy i nieskładkowy 35 lat pracy po ukończonym 55 roku życia oraz dla mężczyzn, którzy mają okres składkowy i nieskładkowy  40 lat pracy po ukończeniu 60 roku życia. Wraz z petycją został także złożony na ręce Prezydenta – projekt OPZZ  ustawy w tym temacie. Z okazji obchodów Światowego Dnia Godnej Pracy,  OPZZ zaproponowało tzw. „Piątkę” dla pracowników :
1.Szybszy wzrost wynagrodzeń –polscy pracownicy należą do najmniej opłacanych w Europie
2. Dobre i bezpieczne miejsca pracy , gdzie przestrzegane są warunki BHP
3. Wydłużenie urlopu wypoczynkowego do 35 dni
4. Zrównoważenie życia rodzinnego i zawodowego, poprzez stopniowe zmniejszanie czasu pracy z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia
5.Wprowadzenie emerytur stażowych i pomostowych zgodnych z wcześniej omówionymi warunkami
Członkowie Krajowej Rady Federacji podjęli też decyzję o wyborze biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego  oraz podjęto też Uchwałę o wygaśnięciu mandatu członka Krajowej Rady Federacji z uwagi na likwidację zakładu pracy i istniejącego w nim związku zawodowego. 

zobacz listę aktualności