Projekt POIR.03.04.00-10-0376-20


Projekt POIR.03.04.00-10-0376-20

 

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

 

tytuł projektuDotacja na kapitał obrotowy dla Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego w Łodzi

 

Całkowita wartość projektu: 388 892,94 PLN

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)

zobacz listę aktualności