13.08.2021 - Posiedzenie Krajowej Rady Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego w Łodzi

    Posiedzeniu KRF przewodniczyła Wiesława Licha, rozpoczęła obrady witając członków Krajowej Rady Federacji, członków Komisji Rewizyjnej oraz zaproszonych gości w osobach :  Dyrektora OWH „Prząśniczka” Iwony Banach, Dyrektora Sanatorium ”Włókniarz” Jerzego Pamuły oraz Głównej księgowej w Sanatorium „Włókniarz” w Busku Zdroju – Lidii Wrony. Następnie Przewodnicząca zapoznała członków KRF z przewidywanym porządkiem obrad.

   Po części spotkania poświęconej finansom,  Dyr. OWH „Prząśniczka ”oraz Dyr. Sanatorium „Włókniarz”  przedstawili członkom KRF bieżącą sytuację  w ośrodkach. Następnie  Przewodnicząca zapoznała  członków KRF z bieżącymi pracami OPZZ oraz Rady Dialogu Społecznego, gdzie związkowcy wspólnie z pracodawcami  wnioskowali (na wniosek Federacji NSZZ PL )  do rządu o wsparcie przemysłu lekkiego oraz ujęcie w tarczy branżowej pomocy dla przedsiębiorstw, których działalność jest określona kodami PKD:

14.13.Z-produkcja pozostałej odzieży wierzchniej,

14.14.Z-produkcja bielizny,

14.19.Z-produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży,

14.31.Z-produkcja wyrobów pończoszniczych,

14.39.Z-produkcja pozostałej odzieży dzianej

   Następnie Przewodnicząca Federacji przekazała informacje  o III Kongresie  IndustriAll European Trade Union  na kadencję 2021 – 2025, który odbył się w dniach  1- 2 czerwca 2021 na platformie ZOOM. Kongres wybrał kierownictwo organizacji na okres kadencji . Sekretarzem Generalnym ponownie został Luc Triangl, jego zastępcami zostały Isabelle Barthès i Judith Kirton-Darling, Przewodniczącym Michael Vassiliadis. W trakcie dyskusji panelowej uczestnicy poruszali najistotniejsze tematy związane z polityką przemysłową Unii Europejskiej – Zielony Ład, Sprawiedliwa transformacja, neutralność klimatyczna, gospodarka obiegu zamkniętego, utrzymanie miejsc pracy w przemyśle. W swoim wystąpieniu nowo wybrany Przewodniczący zapewnił, że dołoży wszelkich starań “aby głos związków zawodowych był słyszalny w Europie po pandemii COVID-19 , a IndustraiAll będzie bacznie przyglądał się środkom płynącym z Krajowych Planów Odbudowy. Przewidywał, że to  nie będzie łatwy czas dla związków zawodowych i tylko wspólnie razem możemy  przetrwać ten okres. Federacja NSZZ PL do pracy w komitetach roboczych odzież tekstylna, obuwie skórzane i tekstylia zgłosiła Grażynę Wesołowską i Wiesławę Lichą.

   W końcowej części posiedzenia, każdy z obecnych członków KRF przedstawił bieżącą sytuację wynikającą z trwającej pandemii COVID-19 i jej wpływ na organizację pracy w swoich zakładach.

 

 

zobacz listę aktualności