Szkolenie z Państwową Inspekcją Pracy 22.11.2013 r.

Szkolenie poprowadził Inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy w Łodzi Pan Marcin Grzelak . W szkoleniu wzięli udział członkowie Krajowej Rady Federacji i przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych /lista obecności w załączeniu/
Głównym tematem prowadzonego szkolenia była nowelizacja z dnia 23.08.2013 r. Kodeksu Pracy z zakresu rozliczania czasu pracy w ciągu 12 miesięcy.
Art. 29 -1 Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy zobowiązuje PIP do współdziałania między innymi ze związkami zawodowymi , organami samorządowymi załogi ,radami pracowników i społecznymi inspektorami pracy .
                Współdziałanie polega głównie na :
·        Informowaniu o tematyce i zakresie przeprowadzonej kontroli
·        Analizowaniu zgłoszonych uwag i spostrzeżeniach
·        Informowanie o wynikach kontroli i podjętych decyzjach
·        Udzielaniu porad i informacji z zakresu prawa pracy
Inspektor dalszą część szkolenia poprowadził w oparciu o prezentację i omawianie przedstawionych problemów na slajdach . Arkusze z prezentacji w załączeniu w materiałach szkoleniach .


zobacz listę aktualności