Konferencja Mediatorów z listy ministra pracy

Konferencja skoncentrowana była na:
- problemach funkcjonowania systemu mediacji w Polsce
- roli mediatora w procesie sporu zbiorowego
- tworzeniu standardów pracy mediatorów


Szerzej na temat praktyki postępowań mediacyjnych w publikacji

Michał Menes, Praktyczne aspekty postępowania mediacyjnego w sporach zbiorowych na przykładzie województwa łódzkiego, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, PTE 2013 r. wyd IX, s 129- 142 (link do publikacji)

zobacz listę aktualności