Zamieszczamy materiały edukacyjne ze szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy realizowanego przez  
Pana Marcina  Grzelaka

w dniu 22-11-2013 r.

(aby pobrać materiały kliknij na napis poniżej)

" MATERIAŁY SZKOLENIOWE"


Materiały szkoleniowe nt. Europejskich Rad Zakładowych (opracował A. Jarosiński)
(aby pobrać materiały kliknij na napis poniżej)

Prezentacja 


KODEKS PRACY

(aby zapoznać się z Kodeksem Pracy i ustawami  proszę kliknąć na właściwy napis poniżej )


"KODEKS PRACY I INNE MATERIAŁY " (źródło, PIP)

Ustawa o Związkach Zawodowych

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych