Porad prawnych z zakresu PRAWA PRACY dla organizacji członkowskich zrzeszonych w Federacji udziela  
w środy od godz. 9,00  do 11,00 

Robert Czapnik
Radca prawny