Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Manifestacja związkowa w Święto Pracy 1-go MajaTegoroczna manifestacja organizowana przez OPZZ w Warszawie przebiegała pod hasłem
„Polska potrzebuje wyższych płac”. Uczestnicy marszu pierwszomajowego zebrali się przed siedzibą OPZZ , gdzie wysłuchano wystąpień Przewodniczącego OPZZ Jana Guza oraz innych przedstawicieli naszego ruchu związkowego . Federacja NSZZ Przemysłu Lekkiego brała czynny udział w obchodach Święta Pracy w Warszawie. Pracownicy pracują długo , ciężko i za małe pieniądze, a ich prawa są często łamane. 1 maja to święto pracy , dzień solidarności pracowników różnych branż. W tym dniu w Polsce obchodzimy też rocznicę przystąpienia do Unii Europejskiej . Związki zawodowe OPZZ są aktywne w walce o równe prawa pracowników całej wspólnoty europejskiej. Musimy być razem, aby poprawić sytuację wszystkich ludzi pracy. Manifestujący domagali się m.in. szybszego wzrostu wynagrodzeń oraz zwiększenia przejrzystości wypłacania płacy minimalnej. Uczestnicy marszu udzielili wsparcia dla protestu opiekunów osób niepełnosprawnych, który odbywa się w Sejmie . W pobliżu sceny pod Kolumną Zygmunta zorganizowano stoiska, przy których eksperci OPZZ i Państwowej Inspekcji Pracy udzielali bezpłatnych porad prawnych.

Dziękujemy członkom naszej Federacji za uczestnictwo w manifestacji.