Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Spotkanie Regionu Wschodniego IndustriAll Europe Bratysława

W dniach 21-23.11.2022 r. odbyło się z udziałem państw Europy Wschodniej: Polski , Słowacji, Republiki Czeskiej, Słowenii  i  Węgier spotkanie organizacji  związkowych zrzeszonych w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych - IndustriAll. Z Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego udział w spotkaniu wzięła Wiceprzewodnicząca Federacji Grażyna Wesołowska. Na konferencji omawiano  zagadnienia kryzysu energetycznego i jego wpływu na przemysły w państwach Europy Wschodniej, wzrost inflacji oraz żądań podwyżek płac. Wszystkie organizacje reprezentujące poszczególne państwa biorące udział w/w konferencji przedstawiły raporty o bieżącej sytuacji w swoich państwach. Kolejne spotkanie organizacji związkowych państw Regionu Wschodniego odbędzie się  w miesiącu kwietniu 2023 r., a gospodarzem tego spotkania będzie Polska.

Zdjęcia