Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Wybory w „Optex” SA w Opocznie

W dniu 21 kwietnia 2023 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Pracowników „Optex” S.A.
w Opocznie. W zebraniu wzięło udział Prezydium  Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego Przewodnicząca Wiesława Licha i Wiceprzewodnicząca Grażyna Wesołowska.
Członkowie związku udzielili absolutorium Zarządowi Zawiązku i Komisji Rewizyjnej.
Na Przewodniczącą związku wybrano ponownie koleżankę Genowefę Wiktorowicz, która jest także członkiem Krajowej Rady Federacji. Wybrany został Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej i Komisja Rewizyjna.
Prezes Dariusz Pastuszak omówił bieżącą sytuację firmy „Optex” S.A. i przedstawił prognozy na przyszłe lata.
Gratulacje dla nowo wybranych władz Związku.

Zdjęcia