Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY FEDERACJI

Posiedzenie Krajowej Rady Federacji
NSZZ Przemysłu Lekkiego
30.06.2023 r.
Posiedzeniu KRF przewodniczyła   Wiesława Licha, rozpoczęła obrady witając członków Krajowej Rady Federacji, członków Komisji Rewizyjnej oraz zaproszonych gości w osobach :  Dyrektorkę  OWH „Prząśniczka” w Arturówku – Iwonę Jakubczyk ,  Dyrektorów  Sanatorium ”Włókniarz” w Busku Zdroju - Jerzego Pamułę, Tadeusza Gryca oraz Główną Księgową w Busku Zdroju Lidię Wronę .   Dyrektorzy  OWH „Prząśniczka” oraz  Sanatorium „Włókniarz”   przedstawili członkom KRF bieżącą  sytuację  w  wymienionych ośrodkach.
Kolejnym tematem posiedzenia było omówienie i przyjęcie Sprawozdania Finansowego Federacji za rok 2022  oraz omówienie i przyjęcie prognozy budżetowej  Federacji na 2023 r.
W końcowej części posiedzenia Przewodnicząca Wiesława Licha przedstawiła  informację  o bieżących pracach w OPZZ.  Wiceprzewodnicząca Federacji Grażyna Wesołowska  omówiła przebieg Konferencji Regionu Wschodniego IndustriAll Europ w miesiącu kwietniu br. w Łańcucie oraz  śródokresową Konferencje przedstawicieli związków zawodowych wchodzących w skład IndustriAll Europe, która odbyła się na przełomie maja i czerwca w Salonikach.

Zdjęcia