Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Konferencja Stowarzyszenia Włókienników Polskich

W konferencji, oprócz władz lokalnych uczestniczyli hodowcy alpak ,przedstawiciele środowisk naukowych i Stowarzyszenia Włókienników Polskich, w tym między innymi dr. inż  Zdzisław Czaplicki. W konferencji wziął udział Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski.
Konferencja zgromadziła wielu entuzjastów hodowli alpak w Polsce z widoczną szansą na zapewnienie zatrudnienia systematycznie rosnącej grupy osób zajmujących się hodowlą tych zwierząt, których wełna cieszy się coraz większym zapotrzebowaniem zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Zapotrzebowanie na tego rodzaju włókna wełniane jest obecnie większe niż możliwość zaspokojenia popytu. W Polsce warunki klimatyczne dla hodowli alpak są sprzyjające, co skłania hodowców  do podjęcia przemysłowej produkcji przędzy wełnianej z alpak
W wyniku wymiany poglądów podczas tej konferencji Zbigniew Kaniewski zgłosił wniosek, aby środowisko producentów alpak i przedstawicieli nauki przygotowali zbiorczy materiał wskazujący na cały cykl niezbędnych działań potrzebnych do podjęcia w naszym kraju, którego finałem byłaby przemysłowa produkcja włókna wełnianego z alpak wykorzystująca wiedzę i doświadczenia ludzi zatrudnionych w polskim przemyśle wełnianym. Opłacalność tego przedsięwzięcia była wielokrotnie podkreślana podczas dyskusji , co stwarza przesłanki na wprowadzenie tego tematu pod obrady Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego. Uczestnicy konferencji zobowiązali się do przygotowania kompleksowego materiału w tej sprawie.
Wyżej wymieniona inicjatywa jest szansą dla systematycznego rozwoju hodowli alpak w Polsce i zapewnienia miejsc pracy dla części pracowników przemysłu wełnianego.