> PROGRAM FEDERACJI NSZZ PRZEMYSŁU LEKKIEGO 
PRZYJĘTY NA X KADENCJE: POBIERZ 

Informacje

 • FEDERACJA NA PODSUMOWANIA DZIAŁAŃ OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PIP W ŁODZI

  2021-11-16

  Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi 
  podsumowuje realizację działań prewencyjno-promocyjnych w roku 2021


  więcej

 • Wizyta w Brukseli

  2021-11-04

   Delegaci Federacji 

  więcej