> PROGRAM FEDERACJI NSZZ PRZEMYSŁU LEKKIEGO 
PRZYJĘTY NA X KADENCJE: POBIERZ 

Informacje

 • Posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego.

  2021-07-06

  W dniu 30 czerwca 2021r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego. Posiedzenie prowadził Leszek Miętek z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, przewodniczący Zespołu.
  W trakcie posiedzenia, OPZZ zaprezentował swój wniosek, dotyczący udzielenia przez rząd pomocy firmom przemysłu lekkiego w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

  więcej

 • 2021-03-30

  Z przykrością informujemy, że zmarł wieloletni Wiceprzewodniczący naszej Federacji kol. Bolesław  Bartnik .

  Był aktywnym działaczem związkowym znanym i cenionym w środowisku włókniarzy, otwartym na problemy ludzi pracy. 

   

  Pogrzeb odbędzie  się w dniu 1 kwietnia br. o godz. 13.00 na cmentarzu katolickim na Dołach przy ul. Smutnej 6 w Łodzi.


  więcej