> PROGRAM FEDERACJI NSZZ PRZEMYSŁU LEKKIEGO 
PRZYJĘTY NA X KADENCJE: POBIERZ 

Informacje

 • 13.08.2021 - Posiedzenie Krajowej Rady Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego w Łodzi

  2021-08-20

      
  Głównym tematem posiedzenia było omówienie i przyjęcie Sprawozdania finansowego za rok 2020 i prognozy budżetowej Federacji na 2021 r.

  więcej

 • Posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego.

  2021-07-06

  W dniu 30 czerwca 2021r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego. Posiedzenie prowadził Leszek Miętek z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, przewodniczący Zespołu.
  W trakcie posiedzenia, OPZZ zaprezentował swój wniosek, dotyczący udzielenia przez rząd pomocy firmom przemysłu lekkiego w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

  więcej