> PROGRAM FEDERACJI NSZZ PRZEMYSŁU LEKKIEGO 
PRZYJĘTY NA X KADENCJE: POBIERZ 

Informacje

 • Głos związkowców Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego po decyzji Trybunału Konstytucyjnego.

  2020-11-04


   Federacja NSZZ PL w imieniu zrzeszonych w niej kobiet  , popiera stanowisko  wydane przez Komisję Kobiet OPZZ w sprawie decyzji Trybunału Konstytucyjnego dotyczącej złamania kompromisu aborcyjnego – Przewodnicząca Federacji, członkini Komisji Kobiet OPZZ- Wiesława Licha

   

  więcej

 • Krajowa Rada Federacji 9.10.2020r.

  2020-10-13   

  więcej