Prezydium Federacji

Wiesława Licha przewodnicząca Federacji

Andrzej Pieczyński – wiceprzewodniczący Federacji

Krajowa Rada Federacji

Andrzej Bartelt 

Małgorzata Golanowska 

Grażyna Krawętkowska 

Waldemar Kupny 

Bożena Łatkowska 

Aleksander Muśko 

Danuta Piekarec 

Grażyna Wesołowska 

Gabriela Zmuda 

Gabriela Żyła 

Komisja Rewizyjna

Małgorzata Zachara   przewodnicząca   Komisji Rewizyjnej     

Elżbieta Bill-Bukowiecka

Grażyna Borycka