Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Manifestacja 18 kwietnia fotorelacja

18 Kwietnia 2015 odbyła się manifestacja OPZZ w Warszawie. Nasza branża złożyła swoją petycję w Ministerstwie Gospodarki.

Wraz z nami w manifestacji uczestniczyli pracodawcy ze Związku Producentów Przemysłu Tekstylnego.

Prezydium Federacji składa szczególnie  serdeczne podziękowania za wsparcie organizacyjne, czynny udział i zaangażowanie :

Kol. Grażynie Krawentkowskiej 

Kol. Grażynie Wesołowskiej

Kol. Wiesławie Lichej 

Kol. Gabrieli Zmudzie 

Kol. Waldemarowi Kupnemu 

Kol. Czesławowi Kuleszy