Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Co z zamówieniami publicznymi ?

Posiedzenie związane było z bardzo niekorzystną sytuacją w jakiej znaleźli się pracodawcy i pracownicy firm, które biorą udział w postępowaniach przetargowych na dostawy przedmiotów ,umundurowania i wyekwipowania dla Wojska Polskiego . Podczas posiedzenia Zespołu zarówno Przewodniczący Federacji ,jak i członkowie Zarządu Związku Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego ,którzy są jednocześnie szefami dużych firm tekstylnych i odzieżowych ,wskazywali następujące problemy:

- pomimo ogłoszonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych z bardzo dużym wyprzedzeniem czasowym to do dnia posiedzenia Zespołu ds. Zamówień Publicznych nie zostały one zakończone, ponieważ zamawiający nie dokonał nawet wyboru najkorzystniejszych ofert ,

- z uwagi na to, że firmy poniosły już znaczne nakłady finansowe pod przyszłe zamówienia ,aby zmieścić się z ich wykonaniem  w sugerowanych przez zamawiającego terminach popadły w znaczne kłopoty finansowe,

- pod wyżej wspomniane wykonawstwo firmy zabezpieczyły też stosowną ilość pracowników,

- niejasność przedłużających się postępowań w zakresie zamówień publicznych odbija się już negatywnie nad utratą płynności finansowej części przedsiębiorstw i rozpoczęciem zwalniania pracowników,

- przedłużanie tej sytuacji grozi daleko idącymi komplikacjami w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstw, a część z nich stawia pod znakiem zapytania co do dalszej możliwości ich funkcjonowania.

Zaprezentowane podczas posiedzenia Zespołu uwagi i oczekiwania przedsiębiorstw przemysłu tekstylnego i odzieżowego nie znalazły właściwego adresata w postaci braku po stronie rządowej osób reprezentujących szeroko rozumiany resort obrony narodowej. W związku z powyższym przewodniczący Zespołu d.s. Zamówień Publicznych na wniosek strony społecznej protestującej w powyższej sprawie wystąpił do Ministra Obrony Narodowej o konieczną obecność przedstawicieli resortu na najbliższym posiedzeniu Zespołu.

Należy przy tym podkreślić, że taka sytuacja miała miejsce po raz pierwszy podczas prac Zespołu d.s. Zamówień Publicznych co  podważa zaufanie do samej idei trójstronnego dialogu społecznego w rozwiązywaniu ważnych problemów społeczno-gospodarczych. Ma to istotne znaczenie w sytuacji gdy zagrożone są miejsca pracy w części firm tekstylno- odzieżowych co w sposób oczywisty przekłada się na wzrost niezadowolenia społecznego w naszych przedsiębiorstwach.