Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Posiedzenie Zespołu do spraw Zamówień Publicznych

Ze względu na dużą skalę Zamówień Publicznych w tym sektorze nadzorowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  , w którym uczestniczą niektóre przedsiębiorstwa przemysłu lekkiego , powołany  został przez Ministra tego resortu   specjalny zespół w celu uczytelnienia i usprawnienia realizacji zamówień publicznych dotyczących tego segmentu gospodarki .Prezentacja dokonań tego zespołu została pozytywnie przyjęta przez członków zespołu , co pozwala sądzić , że praktyczna  realizacja zamówień publicznych w tym roku będzie bardziej czytelna dla tych przedsiębiorstw,  które będą ubiegać się o realizację tych zamówień. W dalszej części tego posiedzenia  Zespół uzgodnił, że szczególną uwagę zwróci na efektywność zamówień publicznych , zwłaszcza w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw , co ma istotne znaczenie dla sektora przemysłu lekkiego . Omówienie sytuacji w zakresie zamówień publicznych  dotyczących umundurowania wojska polskiego przesunięte zostało na dalszy termin, ze względu na trwające konsultacje w trybie roboczym pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej i  pozostałymi uczestnikami dialogu społecznego , mającymi na celu znalezienie wspólnego rozwiązania tego problemu  możliwego do podjęcia w 2016 r.