Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

ZNOWELIZOWANA USTAWA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Strona rządowa reprezentowana była miedzy innymi przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Podczas posiedzenia omówione zostały dotychczasowe działania i plany związane z upowszechnieniem poprawnego stosowania przepisów znowelizowanej ustawy o zamówieniach publicznych zwłaszcza w zakresie stosowania dobrych praktyk  pod kątem obowiązku zawierania umów o pracę przy realizacji zamówień publicznych. Do realizacji tego zadania powołany został specjalny zespół , którego zadaniem jest przygotowanie szeregu wzorcowych dokumentów ułatwiających stronom uczestniczącym w rynku zamówień publicznych. Zespół będzie współpracował z podobnymi zespołami funkcjonujących w poszczególnych sektorach ,w tym także w sektorze przemysłu lekkiego . Podczas posiedzenia Zespołu uzgodniono zlecenie niezbędnych materiałów analitycznych, które posłużą na jesieni bieżącego roku do rozpoczęcia prac nad nową ustawą o zamówieniach publicznych nad którą prace mają potrwać do końca przyszłego roku. Nowa ustawa ma uwzględnić wszystkie dotychczasowe doświadczenia dotyczące procedur związanych z zamówieniami publicznymi występującymi w naszym kraju w ostatnich latach. Środowisko przemysłu lekkiego biorąc pod uwagę dotychczasowe swoje doświadczenia w tym zakresie będzie aktywnie uczestniczyło w tych pracach.