Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Przyszłość naszych emerytur

W konferencji oprócz przedstawicieli ZUS uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk, emeryci i renciści, związkowcy i eksperci. Większość uczestników biorących udział w dyskusji krytycznie oceniła obecnie funkcjonujący system emerytalno-rentowy ,jak również kolejne propozycje zmian przepisów emerytalnych . Niepokoi zwłaszcza to ludzi młodych ,gdyż dla wielu z nich przyszła emerytura może być niewiele większa od wysokości zasiłków z pomocy społecznej. Zbigniew Kaniewski w swoim wystąpieniu jako uczestnik panelu dyskusyjnego zgodnie z dotychczasowymi opiniami OPZZ wskazywał na :

  •     Konieczność uchwalenia przez Sejm obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej pod którą wszyscy zbieraliśmy podpisy , aby stworzyć możliwość przechodzenia na emeryturę w przypadku kobiet po 35 latach składkowego stażu pracy a w przypadku mężczyzn po 40 latach.

  •     Ujednolicenia całego systemu emerytalno-rentowego z włączeniem do niego wszystkich dotychczas uprzywilejowanych grup zawodowych ,

  •     Uszczelnienia systemu przekazywania przez pracodawców składek emerytalno-rentowych do ZUS co dzisiaj stanowi jeden z większych mankamentów obecnego systemu emerytalno-rentowego powodujących, iż roczny deficyt składek wynosi ok. 50 miliardów zł.

Zdecydowana większość uczestników tej konferencji podzielała ten punkt widzenia co ma znaleźć się we wnioskach końcowych ogólnokrajowego raportu przygotowywanego przez centralę ZUS. Raport ten ma być wiodącym dokumentem mającym na celu wypracowanie niezbędnych zmian pod przyszły system emerytalno-rentowy.

Niestety nie wszyscy podzielają ten punkt widzenia, aby oskładkowane lata stażu pracy miały podstawowe znaczenie dla stabilności finansowej systemu emerytalno-rentowego. Świadczy o tym ostatnie posiedzenie sejmowej podkomisji, która rozpatrywała prezydencki projekt obniżenia wieku emerytalnego, gdzie wnioski OPZZ o umożliwienie przejścia na emeryturę po 35 latach stażu pracy przez kobiety i 40 latach przez mężczyzn nie zostały uwzględnione. Przeciwni naszym wnioskom w tej sprawie byli przedstawiciele kancelarii Prezydenta i Rządu. Jako środowisko związkowe będziemy dalej zabiegać o uwzględnienie naszych postulatów w dalszych pracach sejmowych.