Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Posiedzenie Branży Przemysłu Odzieżowego i Skórzanego

W ramach cyklu spotkań , które odbywają się we wrześniu br. kierownictwa OPZZ z poszczególnymi branżami w dniu 22.09.2016 r. odbyło się spotkanie branży Przemysłu Odzieżowego i Skórzanego.
 W spotkaniu uczestniczyli ze strony OPZZ członkowie kierownictwa na czele z Przewodniczącym Janem Guzem , a ze strony Federacji Przewodniczący Zbigniew Kaniewski , Wiceprzewodnicząca Wiesława Licha i przedstawiciele kilkunastu zakładowych organizacji związkowych z naszej branży 
w osobach.: 
Kupny Waldemar - „Haft” Kalisz
Krawętkowska Grażyna -  Ostrowiec Świętokrzyski
Bill Bukowiecka Elżbieta – „Tom tex”Tomaszów Mazowiecki
Zmuda Gabriela – „Modus”Bydgoszcz
Piekarec Danuta -Tarnowskie Góry
Gabara Bogusław -”Enkev” Łódź
Wyka Bożena -„Modar” Staszów
Pieczyński Andrzej - „Optex” Opoczno
Wesołowska Grażyna -”Runotex „Kalisz
Babik Marcela- „Andropol”  Andropol
Muśko Aleksander -„Fasty” Białystok
Muśko Paweł - „Fasty” Białystok
Rybicka Genowefa – Bydgoszcz
          
Członkowie kierownictwa OPZZ  przedstawili aktualny stan prac OPZZ   , z którego wynikało ,że oprócz bieżących typowo związkowych problemów , trwa praca nad opiniowaniem  25 aktów prawnych, istotnych z punktu widzenia  Ustawy o Związkach Zawodowych . OPZZ przy współpracy między innymi z naszą Federacją przygotowuje stosowne opinie . Szczególne zainteresowanie uczestników spotkania wzbudzały prace nad nowelizacją Ustawy o Związkach zawodowych , zmianą ustawy 
o ubezpieczeniach zdrowotnych , Kodeks pracy, zmianą Ustawy o Rozwiązywaniu Sporów Zbiorowych, o Zatrudnieniu pracowników Tymczasowych a także dalszymi losami procedowanej obecnie w Sejmie prezydenckiej ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego i stosunkiem posłów 
do postulatów OPZZ uwzględniającego możliwość przechodzenia na emeryturę w przypadku kobiet 
po 35 latach stażu pracy i mężczyzn po 40 latach pracy. Ze względu na obszerność materiału bardziej szczegółowe informacje będziemy sukcesywnie przekazywać  na naszej stronie internetowej . W toku dyskusji przedstawiciele naszej branży wskazywali na bieżące problemy pracy związkowej z którymi spotykają się na co dzień.
Wnioski wynikające z przebiegu tej dyskusji będą wykorzystane w dalszych pracach OPZZ i naszej Federacji.