Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Kształceniem kadr dla przemysłu lekkiego

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rodziny , Nauki i Szkolnictwa Wyższego , Kultury i Dziedzictwa Narodowego , związków pracodawców na czele z Bogusławem Słabym , dyrektorzy szkół kształcących kadry dla naszej branży z Sosnowca, Częstochowy , Białegostoku . Posiedzenie grupy otworzył współprzewodniczący Zespołu do spraw Przemysłu Lekkiego Zbigniew Kaniewski . Podczas posiedzenia dokonano reasumpcji  dotychczasowych prac  , wskazując na potrzebę kontynuowania tych prac , pod kątem dalszego doskonalenia kształcenia kadr dla potrzeb przemysłu tekstylnego i odzieżowego . Podczas dyskusji pojawiło się szereg nowych problemów związanych między innymi z rosnącym zapotrzebowaniem na kadry przedsiębiorstw przemysłu lekkiego , zwłaszcza w kontekście wprowadzania nowych technologii, rosnących wymogów rynku, przygotowywanymi zmianami ,  zgodnie z nową reformą szkolnictwa, brakiem stosownych podręczników , popularyzowaniem wśród młodzieży  przemysłu włókienniczego i odzieżowego jako przemysłu nowoczesnego. Podczas posiedzenia uzgodniono potrzebę zidentyfikowania wszystkich przeszkód , jakie stoją na drodze kształcenia nowoczesnych kadr dla naszej branży. Przedstawiciele obecnych na posiedzeniu ministerstw, zadeklarowali w tej sprawie niezbędną współpracę. Po zebraniu kompleksowego materiału w tej sprawie odbędzie  się kolejne posiedzenie grupy celem  jego ostatecznego przyjęcia i skierowania go do wszystkich uczestników odpowiedzialnych w naszym kraju za edukację zawodową.
27.09.2016 r.