Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Przyszłość Dialogu Społecznego 

-potrzebę odbudowy kapitału społecznego wokół instytucji Dialogu 
-nakreślania strategicznej perspektywy jaką Dialog powinien odgrywać w państwie demokratycznym 
-potrzebę umiejętności prowadzenia Dialogu przez wszystkie strony z poszanowaniem i zrozumieniem racji innych partnerów 
-potrzebę poszerzania kompromisu pomiędzy partnerami społecznymi , który na dzień dzisiejszy nie jest wykorzystywany w dostatecznym stopniu 
-potrzebę większej elastyczności wszystkich partnerów , a w tym zwłaszcza strony rządowej w poszukiwaniu wspólnych stanowisk, a nie tylko uporu przy swoim zdaniu 
-potrzebę wzmacniania branżowego Dialogu , ze względu na specyfikę rozwiązywania problemów poszczególnych grup zawodowych 
Zbigniew Kaniewski w swoim wystąpieniu podzielił się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami z funkcjonowania Zespołu do spraw Przemysłu Lekkiego , wskazując na potrzebę dalszego jego umacniania w rozwiązywaniu kluczowych problemów przemysłu włókienniczego, odzieżowego i skórzanego w warunkach ostrej konkurencji na rynku międzynarodowym. Krytycznie ocenił dotychczasowy dialog w zakresie zamówień publicznych , zwłaszcza w kontekście postawy Ministerstwa Obrony Narodowej , które na dzień dzisiejszy doprowadziły do realizacji w tym roku zaledwie 10% wartości zamówień publicznych w stosunku do roku ubiegłego, co spowodowało olbrzymie trudności w funkcjonowaniu części przedsiębiorstw uczestniczących w procesie zamówień publicznych , łącznie ze zwolnieniami pracowników.